9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej współpracuje z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym

9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej współpracuje z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym
fot. 9ŁBOT

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym oficjalnie został zakończony kurs umiejętności zawodowych Diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych realizowany wspólnie z Wojskiem Polskim, w którym uczestniczyli żołnierze 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, zajmujący stanowiska służbowe związane są z eksploatacją i obsługą pojazdów. Zaświadczenia i certyfikaty wręczył Dowódca 9ŁBOT płk Paweł Wiktorowicz, wicestarosta powiatu opoczyńskiego Maria Barbara Chomicz oraz Dyrektor Szkoły Damian Pietrasik. 

Współpraca Powiatowego Centrum z 9 Łódzką Brygada Obrony Terytorialnej wykroczyła poza obszar związany z przygotowaniem do służby uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego i została poszerzona o zadania typowo zawodowe polegające na zdobyciu umiejętności w zakresie obsługi i diagnozowania pojazdów samochodowych. 

Ostatni dzień szkolenia żołnierzy obejmował dodatkowe działania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i pojazdów wojskowych. Dzięki temu niecodziennemu przedsięwzięciu także uczniowie szkoły mieli okazję do zapoznania się z funkcjonowaniem zespołu pojazdów składających się z samochodu ciężarowego z zabudową specjalistyczną wraz ze sprzętem do obsługi i naprawy w warunkach polowych urządzeń inżynieryjnych oraz zespołu pojazdów wyposażonego w komplet niezbędnych narzędzi mechanicznych i elektromechanicznych. 

Żołnierze dodatkowo poszerzali swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu spawalnictwa w oparciu o wirtualny symulator spawania oraz spawalnię szkolną.

Dowódca 9ŁBOT oraz reprezentująca organ prowadzący szkołę Pani Wicestarosta podkreślili dużą wagę współpracy opartej na konkretnych działaniach zawodowych przynoszących obopólne korzyści zarówno szkole, jak też Jednostce Wojskowej. Dyrektor szkoły Damian Pietrasik podziękował za zaangażowanie i wsparcie tego projektu oraz przedstawił propozycje na przyszłość. 

źródło: 9ŁBOT