Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” w Czarnożyłach

20230606-052-promocja-czytelnictwa
fot. Gmina Czarnożyły

W dniu 6 czerwca 2023 r. na terenie Czarnożył uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach zorganizowali akcję promocji czytelnictwa pn.: „Jak nie czytam, jak czytam". 

Akcja została zainicjowana przez p. Marzenę Sas, która wśród uczniów zaszczepiła dobroć płynącą z książek. Według badań Biblioteki Narodowej tylko 7% Polaków czyta minimum siedem książek w ciągu roku. Jesienią 2022 roku lekturę przynajmniej jednej książki (papierowej lub cyfrowej) zadeklarowało 34% badanych w wieku co najmniej 15 lat. Głównym celem akcji jest budowa pozytywnego wizerunku czytania.

Liczna grupa czytelników zawitała w odwiedziny do Wójta Gminy Czarnożyły - Andrzeja Modrzejwskiego, gdzie najmłodsze dzieci wykonały utwór wokalny o tematyce czytelnictwa. Uczniowie we wszystkich biurach Urzędu Gminy Czarnożyły zostawili pamiątkowe ulotki promujące czytanie książek.

Następnie młodzież i dzieci udały się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie zaprezentowały przedstawienia wokalno-taneczno-muzyczne ściśle związane z akcją czytelnictwa.

Ponadto uczniowie z własnoręcznie przygotowanymi transparentami prowadzili akcje promocyjną na terenie Czarnożył odwiedzając placówki usługowe, służby zdrowia, bankowe i handlowe.

Źródło: Gmina Czarnożyły