Akcja "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" na terenie powiatu zduńskowolskiego

269-156225
fot. KPP Zduńska Wola

28 września 2022 roku, odbyły się ogólnopolskie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" (NURD). Miały one na celu zwiększenie bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego, którzy podczas wypadków są szczególnie narażeni na ich tragiczne konsekwencje. W Zduńskiej Woli to właśnie sami niechronieni, popełniali najwięcej wykroczeń.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to piesi, rowerzyści, kierujący hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz wspomagającymi ruch. Do większości wypadków, w których zostali poszkodowani, przyczyniają się inni użytkownicy dróg. Policjanci podczas działań na terenie powiatu zduńskowolskiego, ujawnili łącznie 45 wykroczeń. Nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego ze strony kierowców polegało między innymi na przekroczeniu dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych – tak zrobiło 5 kierujących. Kolejnych 5, nie przestrzegało zasad bezpieczeństwa wobec pieszych na przykład wyprzedając na przejściu lub bezpośrednio przed nim, a także nie ustępując pieszemu pierwszeństwa.

Niewłaściwe zachowania pieszych także przyczyniają się do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Policjanci reagowali w przypadku 9 pieszych, którzy sami nie dbali o swoje zdrowie i życie. Mowa głównie o nieostrożnym wejściu na jezdnię, najczęściej podczas korzystania z telefonu, a także o przechodzeniu przez jezdnię w niedozwolonym do tego miejscu.

Jednak nie tylko kierowcy samochodów i piesi popełniali wykroczenia. Wśród naruszających przepisy prym wiedli rowerzyści. Policjanci z wszystkich ujawnionych wykroczeń, aż 19 razy reagowali wobec rowerzystów. Przejeżdżali rowerami przez przejścia dla pieszych, wymuszali pierwszeństwo przed pieszymi i kierującymi samochodami, zapominali o prawidłowym oświetleniu swoich pojazdów, nie dbali o to, by byli widoczni po zapadnięciu zmroku.

Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od nas samych.

Przypominamy kierującym, że za naruszenie przepisów polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim można otrzymać mandat karny wynoszący pierwszy raz: 1500 złotych, przy popełnieniu ponownie tego wykroczenia w warunkach recydywy: 3000 złotych, podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy 15 punktów „karnych".

Źródło: KPP Zduńska Wola