Awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Danuty Tracz

awans2
fot. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

W piątek, 1 grudnia 2023 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się konferencja, podczas której wręczony został akt nadania stopnia awansu zawodowego Danucie Tracz – pedagogowi specjalnemu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.

Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, powitał uczestników spotkania: Elżbietę Łojszczyk i Michała Czechowicza – członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beatę Stańczyk – naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Łukasza Cerazego – zastępcę naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu, Dariusza Kwiatkowskiego – dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim i Danutę Tracz – pedagog specjalny z ZSP nr 1, która otrzymała akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.  

Beata Stańczyk – naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu, odczytała rotę ślubowania: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

„Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której chcielibyśmy przekazać bardzo radosną, ważną informację, w szczególności dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 1, i oczywiście dla najważniejszej osoby, jaka tutaj dzisiaj z nami jest, czyli dla pani Danuty Małgorzaty Tracz. Drodzy Państwo to spotkanie dzisiejsze jest związane z aktem nadania stopnia awansu zawodowego dla pani Danuty Tracz.

Drodzy Państwo, stopień nadania awansu zawodowego wiąże się z wykonaniem takiej wyjątkowej pracy, z poszerzeniem swoich umiejętności, dodatkowym kształceniem rozwijającym te wszystkie umiejętności, które cechują nauczyciela, cechują pedagoga i to się stało udziałem pani Danuty Tracz.

Bardzo serdecznie gratulujemy jako samorząd powiatowy tego aktu nadania awansu zawodowego i mamy nadzieję, że w kolejnych latach, w przyszłości będzie Pani tą ścieżką podążać, jeżeli chodzi o sam rozwój w świecie bardzo istotnym, świecie oświaty, szczególnie tej naszej powiatowej. Panu Dyrektorowi gratulujemy kolejnej wspaniałej osoby w szeregach właśnie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych numer 1." – pogratulował awansu Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim