Będzie asfalt na ulicach Wychodniej, Słonecznej i Wolnej w Zduńskiej Woli

61aeeab6-f413-43ac-a705-ca0290551994
fot. UM Zduńska Wola

Kolejne ulice w Zduńskiej Woli zostaną wyasfaltowane. Tym razem to drogi w przemysłowej dzielnicy miasta. W przetargu wybrano już wykonawcę, który przeprowadzi prace w tym roku.

Asfaltową nawierzchnię będą miały kolejne ulice w Zduńskiej. Tym razem inwestycje będą prowadzone na trzech sąsiadujących drogach w dzielnicy przemysłowej między ulicą Andrzeja Struga i ulicą Lipową. Chodzi o ulicę Wychodnią, a także Słoneczną i ulicę Wolną. Zakres prac to przebudowa dróg miejskich, polegająca na ułożeniu nakładki bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy.

Inwestycja po nazwą „Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich – etap III" przeprowadzona zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca najpierw będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji technicznej oraz uzyskania wszelkich uzgodnień wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych, a następnie wykonanie robót w oparciu o opracowaną i zatwierdzony projekt.

W przetargu została wybrana firma Żwir-Trans, która zaoferowała cenę 925 069,50 zł.

Zakres robót budowlanych obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni gruntowej w pasie projektowanego utwardzenia, wykorytowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie podbudowy z mieszanki związanej cementem, podbudowy z kruszywa łamanego, a na koniec warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Konieczne będzie także wycięcie kilku brzóz.

Ulica Wychodnia ma długość 395 m, ulica Słoneczna ma długość 485 m, a ulica Wolna to odcinek 185 m. Jezdnia po przebudowie ma mieć szerokość od 3,5 do 4 metrów.

W ulicy Słonecznej w 2023 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli wybudowało odcinek kanalizacji sanitarnej. Inwestycja zakończyła się w czerwcu, a koszt zadania to niemal 600 tys. zł.

Źródło: UM Zduńska Wola