Bełchatowscy radni z Młodzieżowej Rady Miejskiej chcą współpracować ze swoimi kolegami z Radomska

mlodziezowa_rada_miasta-928_20240424-124244_1
UM Bełchatów

W środę 24 kwietnia w Sali Herbowej magistratu obradowała Młodzieżowa Rada Miejska. Podczas sesji radni zapoznali się z Raportem o stanie oświaty. Zdecydowali także o nawiązaniu współpracy z młodymi radnymi z Radomska.

Była to już czwarta sesja bełchatowskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej w tej kadencji. Pierwszym merytorycznym punktem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Radomska. Jak czytamy w dokumencie, wspomniana współpraca ma się przyczynić do rozwoju idei samorządności lokalnej oraz demokracji wśród młodych mieszkańców obu miasta.

- Radni planują spotkania oby organów, a także wspólną organizację różnych wydarzeń. Chodzi tutaj m.in. o przedsięwzięcia dotyczące lokalnej historii czy transformacji energetycznej regionu. Przypomnijmy, że jeśli chodzi właśnie o transformację, to pod koniec lutego bełchatowska Młodzieżowa Rada Miejska zorganizowała w naszym mieście pierwszy Kongres Młodzieży. Udział w nim wzięli także młodzi radni właśnie z Radomska - przekazują pracownicy bełchatowskiego magistratu.

W porządku kwietniowej sesji MRM znalazł się także punkt dotyczący oświaty. Radni zapoznali się z raportem, który będzie także omawiany na czwartkowej sesji Rady Miejskiej. W dokumencie znalazły się informacje m.in. o zadań, jakie w zakresie edukacji miasto realizowało w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W raporcie są też dane na temat miejskich nakładów na remonty szkół i przedszkoli czy doposażenie placówek.

Źródło: UM Bełchatów