„Bezpieczny i świadomy senior”. Za nami debata w Wieluńskim Domu Kultury

264-139315
fot. KPP w Wieluniu

Wieluńscy mundurowi spotkali się ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach zorganizowanej debaty społecznej pod nazwą „ Bezpieczny i świadomy senior". Tematem przewodnim spotkania było omówienie przestępstw, których najczęściej ofiarami padają osoby starsze, a także bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Seniorzy podczas spotkania otrzymali odblaski i poinformowali funkcjonariuszy o problemach jakie napotykają w codziennym życiu.

18 listopada 2021 roku w sali Wieluńskiego Domu Kultury odbyła się debata „Bezpieczny i świadomy senior". Spotkanie otworzył p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu nadkom. Adam Czerwiński. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Zastępcy Burmistrza Wielunia Joanny Skotnickiej-Fiuk, Komendanta Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosława Surmy oraz Tomasza Olejnika z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Sieradzu

Na samym początku wieluńscy mundurowi omówili przestępstwa, których najczęściej ofiarami są osoby starsze. Wykorzystując prezentację multimedialną przybliżono mechanizmy działania sprawców przestępstw wyłudzających pieniądze metodą "na wnuczka", „na policjanta" lub „na urzędnika". Mundurowi w trakcie spotkania uczulali seniorów, iż sposoby wyłudzania pieniędzy bardzo szybko się zmieniają. Coraz częściej pojawiają się oszustwa na „pracownika banku", który sugerując, że zgromadzone na rachunku bankowym pieniądze są zagrożone nakłania do ich przesłania na inny rachunek. Omówiono również przestępstwa wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem kodu blik, czy też przy pomocy fałszywych wiadomości sms informujących o konieczności dopłaty do rachunku za prąd. Podczas spotkania policjanci przestrzegali przed nadmiernym zaufaniem wobec osób obcych oraz przekazali cenne wskazówki, które pomogą wystrzegać się niebezpieczeństw związanych z przestępstwami popełnianymi na osobach starszych.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Pana Tomasza Olejnika z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Sieradzu. Omówił on kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, zwłaszcza w kontekście przepisów prawnych, które uległy zmianie, a dotyczące bezpieczeństwa pieszych. Podczas spotkania przekazane zostały słuchaczom cenne wskazówki i informacje w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg - senior jako pieszy, rowerzysta czy kierujący pojazdami mechanicznymi. Przypomniano również o konieczności noszenia odblasków, szczególnie w porze jesienno-zimowej, kiedy szybko zapada zmrok. W trakcie debaty wykorzystane zostały alkogogle. Słuchacze dzięki nim mogli przekonać się jak alkohol i narkotyki zaburzają percepcję.

W trakcie spotkania policjanci przedstawili również działanie interaktywnych narzędzi takich jak: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja komenda". Wskazali seniorom w jaki sposób można przekazywać informacje o zagrożeniach oraz jak najłatwiej skontaktować się z właściwym dzielnicowym bez konieczności wychodzenia z domu.

Podczas debaty był również czas na dyskusję. Seniorzy dzielili się własnymi doświadczeniami oraz zgłaszali uwagi i potrzeby w zakresie ich bezpieczeństwa.

Spotkanie zakończyło się wypełnieniem przez obecnych ankiet, gdzie mogli wyrazić swoje zdanie na temat oceny i wartości przeprowadzonej debaty. Ponadto wszyscy obecni na debacie seniorzy otrzymali ulotki informacyjne dotyczące bezpieczeństwa seniorów oraz elementy odblaskowe ufundowane przez WORD w Łodzi OT w Sieradzu oraz Gminę Wieluń.

źródło: KPP w Wieluniu