„Biznes międzynarodowy a ubezpieczenia społeczne” – panel ZUS na XVI Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi

informacja_EFG_2023

13 czerwca od godz. 10:30 do 11:30 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na organizowany w ramach XVI Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2023 panel dyskusyjny „Biznes międzynarodowy a ubezpieczenia społeczne".

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w centrum swoich działań stawia klienta i jego potrzeby. Pod względem zakresu działalności oraz społecznego znaczenia realizowanych zadań jest jedną 
z ważniejszych instytucji publicznych w Polsce. Polscy przedsiębiorcy nie ograniczają prowadzenia swojej aktywności biznesowej do rynku polskiego, wychodzą poza jego granice. Powyższe nie pozostaje bez wpływu na ubezpieczenia społeczne w Polsce, tym samym na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zarządzany przez ZUS. 

Porozmawiamy o tym czy na system ubezpieczeń społecznych w Polsce ma wpływ rozszerzanie działalności gospodarczej na rynki zagraniczne. 

Spróbujemy odpowiedzieć czy nasz polski rynek pracy jest atrakcyjny dla cudzoziemców. 

Porozmawiamy również o dalszym rozwoju e-administracji, w tym m.in. wymianie danych pomiędzy instytucjami zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej (EESSI). Przypomnimy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje strategię digitalizacji polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, dostosowuje swoje usługi do sytuacji społecznej i gospodarczej w kraju i na świecie. Dąży do uproszczenia systemu ubezpieczeń społecznych i przejęcia obowiązków płatników składek w zakresie rozliczeń. Wprowadza automatyzację i elektronizację procesów, komunikacji i dokumentacji. Poszerza zakres funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych ZUS – pierwszego e-urzędu w kraju.

Moderator Panelu:
• Monika Majewska – dziennikarka TVP
Paneliści:
• Paweł Jaroszek - członek Zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
• Piotr Bogaczyński – Dyrektor Zakładu, Hutchinson Poland Sp. z o.o. Łódź 1,
• dr hab. Dorota Dzienisiuk (Uniwersytet Warszawski), uczestnictwo online
• Sylwia Gajda, Kierownik działu kadr i płac, Delia Cosmetics Sp. z o.o.,
• Dariusz Wałdoch – Główny Księgowy, „Agromex" Wojciech i Jacek Fraszka sp. j.

Na panel „Biznes międzynarodowy a ubezpieczenia społeczne" zapraszamy 13 czerwca br. w godz. 10:30 – 11:30, do Hotelu Andels przy ul. Ogrodowej 17 w Łodzi, do Sali Damask. 

Podczas Forum dostępne będzie stanowisko informacyjne, z udziałem ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Europejskie Forum Gospodarcze to wydarzenie bezpłatne. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej  Forum lub podczas Forum na miejscu wydarzenia przy stoisku rejestracyjnym. 

Tegoroczna edycja Forum odbywać się będzie w formie hybrydowej: stacjonarnie 
w hotelu Andel's w Łodzi oraz online - udostępniona dla widzów na oficjalnym kanale YouTube 
i stronie www.forum.lodzkie.pl

Rejestracja i szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://forum.lodzkie.pl.