Buzdygan dla żołnierza 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej

MN__7137
fot. Michał Niwicz/ Polska Zbrojna

Buzdygany to wyjątkowe nagrody przyznawane za nieszablonowe działanie, zmienianie oblicza wojska polskiego oraz tworzenie jego nowej jakości. W tym roku, decyzją kapituły wyróżnienie to otrzymał również żołnierz 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej - ppor. Damian Pietrasik. 

Buzdygany przyznawane są przez „Polskę Zbrojną" od 1994 roku. Laureatami zostają osoby, które w sposób szczególny, często dzięki nieszablonowym działaniom, zmieniają oblicze wojska.

W zaszczytnym gronie laureatów znalazł się również nasz żołnierz, oficer 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej – ppor. Damian Pietrasik.

Podporucznik Damian Pietrasiak wstąpił do WOT w październiku 2018 r. Obecnie służy w 9 Łódzkiej Brygadzie OT na stanowisku zastępcy dowódcy kompanii 92 batalionu lekkiej piechoty w Kutnie. Z wykształcenia jest pedagogiem. W życiu zawodowym jest dyrektorem w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (PCKiU) w Mroczkowie Gościnnym. Czynnie pracuje również jako nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i informatyki.

Jak podkreśla Dowódca Terytorialsów, gen. dyw. Maciej Klisz:
Buzdygany „Polski Zbrojnej" to bardzo szczególna nagroda przyznawana przez bardzo szczególne grono. To już czwarty Buzdygan trafiający do żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolejny doskonały wybór kapituły: oficer OT, dyrektor placówki edukacyjnej i aktywny działacz na potrzeby lokalnej społeczności. To wręcz modelowy przykład żołnierza WOT, obrońcy „małych Ojczyzn". To również wzór do naśladowania dla wszystkich żołnierzy WOT, bo przykład osobisty jest kluczowy dla skutecznej rekrutacji. Dziękuję za służbę w WOT i gratuluję nagrody.

ppor. Damian Pietrasik, oficer WOT, dzięki któremu wielu młodych ludzi zdecydowało się wstąpić w szeregi Wojska Polskiego – czytamy w uzasadnieniu przyznania wyróżnienia. Podporucznik Pietrasik to faktycznie postać wyjątkowa. Swoim zamiłowaniem do wojskowości zaraża swoich uczniów. Blisko 100 z nich, dzięki niemu, zostało żołnierzami OT lub wstąpiło do innych rodzajów Sił Zbrojnych RP. Dzięki jego działaniom, jako dyrektora, przy PCKiU powstała wirtualna strzelnica (w ramach programu Strzelnica w powiecie 2022, sfinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej). Obecnie korzystają z niej uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu opoczyńskiego, instytucje publiczne, organizacje proobronne i kluby sportowe.

Ppor. Pietrasika znam od lat. Jest wzorem do naśladowania zarówno dla swoich uczniów jak i żołnierzy. Jest postacią bardzo kreatywną, z łatwością łączy obowiązki dyrektora szkoły, głowy rodziny i żołnierza. W miejscu swojego zamieszkania znany jest z ogromnego zaangażowania w życie społeczne, w szczególności na niwie sportowej. Jest pomysłodawcą wielu wydarzeń patriotycznych i sportowych. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Jestem ogromnie dumny, że jako pierwszy żołnierz 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej otrzymał tak prestiżowe wyróżnienie, z drugiej strony nie jestem zaskoczony, że to właśnie on.

– zaznacza płk Paweł Wiktorowicz, Dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jeden z jego uczniów, obecnie żołnierz zawodowy w 9ŁBOT, st. szer. Bartłomiej, dodaje:
Pierwszy raz spotkałem go jako uczeń gimnazjum, gdzie zaprosił uczniów na organizowane przez swoje technikum zawody militarno-sportowe. Już wtedy ppor. Pietrasik dał się poznać jako osoba prężnie promująca wojskowość w środowisku lokalnym. Kiedy powstały Wojska Obrony Terytorialnej, wtedy jeszcze z szer. Pietrasikiem, do 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiła duża grupa jego uczniów, w tym ja. Do dziś dyrektor Pietrasik kontynuuje swoją misje propagowania munduru i zachęcania młodzieży do dawania z siebie więcej.

To szczególne wyróżnienie – Buzdygan, dotychczas trafił do Wojsk Obrony Terytorialnej trzykrotnie. W 2019 r. otrzymał go płk Marek Pietrzak. Wyróżnienie przyznane zostało m.in. za niezwykłe zaangażowanie i ogromny profesjonalizm w budowaniu wizerunku i marki Wojsk Obrony Terytorialnej. W 2021 r. wyróżnieni zostali: st. szer. Monika Krasińska-Ligejka – za ogromne zaangażowanie w budowę grup poszukiwawczo-ratowniczych z psami - GPR-K9 WOT oraz gen. broni Wiesław Kukuła – za nieszablonowe podejście do przywództwa oraz tworzenie piątego rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej.