Centrum nowych technologii ogrodniczych w Skierniewicach coraz bliżej. Wbito pierwszą łopatę pod budowę

026
fot. Tomasz Grala

W Skierniewicach powstaje nowoczesne laboratorium ogrodnicze. W czwartek – mimo padającego śniegu – wbita została pierwsza łopata pod jego budowę.

Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych to już trzecia w ostatnim czasie potężna inwestycja zwiększająca możliwości Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Przed rokiem swoją działalność zainaugurowało Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych - nowoczesny obiekt badawczo-rozwojowy, dzięki któremu zwiększony został dostęp do innowacyjnych technologii stosowanych w przetwórstwie owoców i warzyw; w czerwcu otwarte zostało Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej z bankiem nasion, w którym przetrzymywane są zasoby genowe roślin ogrodniczych.

Centrum nowych technologii ogrodniczych, którego budowa ruszyła w czwartek, jest jednak najpotężniejsze z dotychczasowych. Jego wartość to 50 mln zł, a dofinansowanie przyznane przez zarząd województwa łódzkiego z funduszy unijnych to prawie 34 mln zł.

- Przykład działania samorządu województwa łódzkiego dla wsparcia państwowego Instytutu Badawczego, który pełni zadania ogólnopolskie jest godny podziwu, podziękowania i pochwały – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecny na uroczystej inauguracji inwestycji. - Łódzkie jest liderem we wspieraniu państwowych instytutów badawczych – dodał.

Centrum będzie kompleksem laboratoriów, w którym naukowcy wielu dziedzin pracować będą nad zagadnieniami z obszaru: roślina – gleba – woda. Wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne będą poszukiwać rozwiązań dla najbardziej istotnych i kluczowych dla produkcji ogrodniczej problemów gospodarczych o podłożu środowiskowym, w tym dotyczących suszy, zanieczyszczenia i erozji gleb, zwalczania chorób roślin czy hodowli nowych odmian roślin ogrodniczych.

- Budowa tego ośrodka znakomicie wpisuje się w nasz wojewódzki program Łódzkie Ogrodem Polski – zaznaczył marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. – To jest taka naukowa perełka, badawcze centrum, które przekształca tutejszy Instytut w Uniwersytet Ogrodnictwa. Proszę przyjąć zapewnienie, że będziemy dalej wspierać wasze działania również w zakresie wymiany urządzeń badawczych.

W dwupiętrowym budynku głównym o powierzchni 2,6 tys. mkw, będzie pięć laboratoriów, w tym Laboratorium Kultur in vitro, Laboratorium Analiz Fizycznych i Chemicznych Gleby i Podłoży, a także Laboratorium Mikrobiologii i Molekularne. Budynek będzie wyposażony też w szereg instalacji dedykowanych do laboratoriów biotechnologicznych i mikrobiologicznych oraz pomieszczeń wymagających precyzyjnego utrzymania temperatury i wilgotności, a także wysokiej czystości powietrza.

O przekazanie wiedzy naukowców do przedsiębiorców, czyli rolników i przetwórców, zadba unikalne w skali kraju „żywe laboratorium". To miejsce, w którym możliwe będą spotkania odbiorców końcowych z zespołami badawczymi dla poszukiwania nowych pomysłów.

- Oczekujemy wsparcia relacji między Instytutem, a rolnikami, przetwórcami, bo to im przede wszystkim ma służyć – dodał marszałek Schreiber.

W nowym obiekcie będzie też biblioteka IT dla doktorantów i pracowników inżynieryjno-technicznych oraz pomieszczenia przystosowane do pracy zespołu bioinformatycznego, który będzie otwierał nowe możliwości w aplikowaniu o projekty biotechnologiczne na najwyższym poziomie naukowym.

- Dotąd byliśmy postrzegani jako posiadający wiedzę, ale bez zaplecza laboratoryjnego. Teraz to się zmieni – cieszy się Dorota Konopacka, dyrektor Instytutu Ogrodnictwa.

W uroczystej inauguracji budowy uczestniczyli również: marszałek-senior Antoni Macierewicz, poseł Robert Telus – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Rafał Ambrozik, a także wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra oraz radni Sejmiku Województwa Łódzkiego: Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi