Członkowie Rybackich Lokalnych Grup Działania odwiedzili gminę Pęczniew

wiz2023
fot. UG Pęczniew

Gminę Pęczniew, w ramach wizyty studyjnej, odwiedzili członkowie Rybackich Lokalnych Grup Działania z dwóch województw: lubuskiego i lubelskiego. 

W Polsce działa 36 takich grup, a ogólnym celem ich działalności jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom społeczności obszaru RLGD, dotyczącym przyszłych kierunków rozwoju tego obszaru, z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z dużym znaczeniem sektora rybackiego na tym terenie. 

Goście odwiedzili między innymi Sanktuarium Maryjne w Siedlątkowie, Port Jachtowy w Wylazłowie oraz gospodarstwo rybackie p. Tomasza Igla. 

Gmina Pęczniew należy od października 2015 roku do RLGD "Z Ikrą" , która swoim zasięgiem obejmuje teren 11 gmin, położonych w województwie łódzkim. W ramach budżetu na lata 2014-2020 RLGD "Z Ikrą" dysponowała kwotą w wysokości 12 mln zł ze środków Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Ponad 90% środków Lokalnej Strategii Rozwoju zostało przeznaczone na realizację projektów dotyczących inwestycji w zakresie rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw i gospodarstw w sektorze rybackim oraz budowy/przebudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obszaru LGD. Ponadto LGD organizowała szkolenia i prowadziła inne działania dla rybaków i osób zainteresowanych podjęciem tego typu działalności zarówno w ramach realizacji projektów współpracy, jak i w ramach własnych działań aktywizacyjnych. Część z w/w działań i projektów była zrealizowana na terenie gminy Pęczniew.

źródło: UG Pęczniew