Dotacje na renowacje zabytków z powiatu zduńskowolskiego

normal_ea759a0898b935a05646b6af3dce0e5758ca1caa
fot. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Dwa zabytkowe budynki z powiatu zduńskowolskiego zostaną wyremontowaną z dotacją od samorządu. Właściciele nieruchomości otrzymali łącznie 40 tys. zł

Rada Powiatu Zduńskowolskiego na piątkowej sesji przyjęła uchwałę, która przyznała dotacje na renowacje zabytkowych nieruchomości. O powiatowe wsparcie mogli starać się właściciele obiektów, które znajdują się na terenie powiatu zduńskowolskiego i wpisane są do rejestru zabytków.

Dotacja przeznaczona może zostać na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, w tym sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych, projektów oraz na same prace konserwacyjne lub renowacyjne.

Z powiatowej dotacji skorzystają:

 • Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Korczewie otrzyma 32 tys. zł; na m.in. na powstrzymanie procesów niszczących spowodowanych przez szkodniki żerujące na drewnie
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zduńskiej Woli otrzyma 8 tys. zł m.in. na wykonanie projektu budowlanego remontu kościoła, w tym dachu i drenażu odwadniającego.".


Zabytki w powiecie zduńskowolskim:


Zduńska Wola

 • kościół par. pw. WNMP, ul. Kościelna, 1891
 • kościół ewangelicko-augsburski, 1866-1868
 • d. plebania ewangelicko-augsburska, obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., 1895
 • cmentarz żydowski, ul. Kacza 18, ok. 1828 r.
 • dom św. Maksymiliana Kolbego (dom tkacki), ul. św. M. Kolbego 9, drewn., XIX,
 • dom, ul. Kościelna 13, 1838,
 • dom, ul. Kościuszki 9 (d. pastorówka), 1 poł. XIX,
 • dom, ul. Kościuszki 11, 1 poł. XIX,
 • budynek Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, ul. Sieradzka 29, pocz. XX,
 • dom, ul. Złotnickiego 6, 1 poł. XIX

,
Gmina Zduńska Wola:
Korczew

 • kościół par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Korczewie , drewn., 1729, 1930
 • dwór w Wojsławicach 1780, 1 poł. XIX,


Gmina Szadek:

 • park w Lichawie
 • zespół dworski w Prusinowicach, w skład którego wchodzą dwór, oficyna i spichlerz
 • spichlerz w miejscowości Przatów Górny z XIX
 • park w Przatowie
 • zespół dworski w Rzepiszewie ( 1835-40), w skład którego wchodzą dwór i park
 • kościół par. pw. Wniebowzięcia WNMP w Szadku (XIV-XIX)
 • dzwonnica w Szadku z XIV w
 • park w Woli Krokockiej z XIX w.


Gmina Zapolice

 • dwór w Kalinowej z pocz. XIX,
 • zespół dworski w Pstrokoniach z XIX w., w skład którego wchodzą dwór i park
 • kaplica dworska w Rembieszowie z pocz. XIX, nr rej.: 439 z 25.07.1967
 • kościół par. pw. św. Urszuli w Strońsku z 1 poł. XIII, XVIII
 • kaplica cmentarna w Strońsku z pocz. XIX

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli