Droga powiatowa w gminie Brójce zostanie odnowiona. Podpisano umowę z wykonawcą

430613230_790703296426212_4189288328539022551_n
fot. Starostwo Powiatowe w Łodzi

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce".

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E, od drogi wojewódzkiej nr 713 w Bukowcu do miejscowości Wygoda (gm. Brójce), na odcinku 877 m, wraz z wykonaniem pobocza jednostronnego z kruszywa łamanego. W ramach zadania wykonane zostanie również odcinkowe oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych oraz odtworzenie oznakowania poziomego.

Koszt robót budowlanych wyniesie 519 583,88 zł. Zadanie jest finansowane ze środków Powiatu Łódzkiego Wschodniego przy udziale gminy Brójce. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2024 r.

Umowę podpisali Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala, Wicestarosta Ewa Gładysz, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Katarzyny Wojtaszek oraz przedstawiciele Firmy COLAS Polska Sp. z o.o. - Wykonawcy robót wyłonionym w postępowaniu o zamówienie publiczne.

źródło: Starostwo Powiatowe w Łodzi