Droga powiatowa w Hucie zmodernizowana

dcasafg
fot. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

W dniu 16 listopada 2023 r. odbył się odbiór inwestycji drogowej drogi powiatowej Dymki – Huta.

Nazwa zadania: Modernizacja drogi powiatowej nr 4546E Dymki – Huta

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji: 2 168 222,60 zł

Kwota udziału własnego: 168 223,60 zł

Kwota dofinansowania: 1 999 999,00 zł

Modernizacja drogi zakładała m.in. ułożenie w istniejącym śladzie jezdni o szerokości 5 m warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej, remont cząsteczkowy w miejscu występowania przełomów, a także utwardzenie kruszywem łamanym poboczy na szerokości 0,75 m i uzupełnienie oznakowania pionowego.

Realizacja zadania posłuży upłynnieniu ruchu, co przyczyni się do znacznego obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Data udzielenia promesy: 23.05.2023 r.

Wykonawca inwestycji: Zakład Remontowo-Budowlano-Handlowy „MOSKA" Moska Leszek z siedzibą ul. Klonowa 22, 98-400 Wieruszów

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie