Druhowie z Woli Drzewieckiej podsumowali miniony rok

LIPCE_837
fot. UG Lipce Reymontowskie

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Drzewieckiej odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze. W spotkaniu uczestniczyli strażacy ochotnicy, MDP. Swoją obecnością uczestników zaszczycili również: Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek, przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka oraz Jacek Dąbrowski – radny Rady Gminy a zarazem członek OSP.

Prezes Anna Gidrewicz-Krawczyk, po przywitaniu gości i strażaków, przeszła do podsumowania zadań za rok 2022. Druhowie udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi a następnie przyjęli plan pracy Ochotniczej Straży Pożarnej na rok 2023. 

Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy podziękowali strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz prace społeczne w wielu gminnych uroczystościach. Życzyli druhom dalszych sukcesów. Pani prezes w imieniu strażaków podziękowała zaproszonym gościom za wsparcie finansowe jednostki oraz poprosiła o pomoc przy realizacji kolejnych planów inwestycyjnych i zakupowych. Podziękowała druhnom i druhom za pracę. Doceniła również aktywność miejscowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

źródło: UG Lipce Reymontowskie