Najważniejsze wideo w lodzkie

Egzamin na kartę rowerową pod czujnym okiem łaskich policjantek

260-196573
fot. KPP w Łasku

W ramach trwającej akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu" policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego łaskiej jednostki Policji odwiedziły uczniów Szkoły Podstawowej w Buczku. Celem wizyty był nadzór nad egzaminem praktycznym na kartę rowerową, podczas którego policjantki wspierały egzaminujących jak i egzaminowanych swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy egzaminowani tego dnia spisali się na 6 i uzyskali swoje pierwsze uprawnienia.

Policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Łasku odwiedziły uczniów Szkoły Podstawowej w Buczku, gdzie odbywał się egzamin na kartę rowerową.

Egzamin podzielony był na dwa etapy. W pierwszej części, która odbyła się wcześniej, kandydaci musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego i pozytywnie zaliczyć test. W drugiej części przeprowadzony został sprawdzian umiejętności praktycznych. Uczestnicy musieli sprawnie pokonać tor i sygnalizować wykonywane manewry oraz pamiętać o obowiązujących przepisach. 

Policjantki zwracały uwagę na to jak cykliści radzą sobie z przeszkodami oraz w jaki sposób pokonują trasę, brali też pod uwagę czy właściwie interpretują znaki drogowe oraz sygnalizują wykonywane manewry. Funkcjonariusze bowiem muszą mieć pewność, że przyszły pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego nie stworzy zagrożenia ani dla siebie, ani też innych uczestników w ruchu drogowym.

Wszyscy, którzy tego dnia przystąpili do egzaminu, pomimo stresu, zaliczyli go na 6. 

Warto przypomnieć, że do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić dzieci, które ukończyły 10 lat. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie tego dokumentu prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikację. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, ale również hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T– w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

źródło: KPP w Łasku