Ekoedukacja w Sieradzu, czyli prelekcja dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

aktualnosci_44b315dd66ec787dc4300f9a5e47807d_view_20230609-114204_1
fot. UM Sieradz

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przeprowadzono prelekcję dla dzieci z klasy trzeciej szkoły podstawowej. 

W trakcie spotkania poruszono tematy związane z postępowaniem z powstającymi w gospodarstwach domowych odpadami w tym ich segregacją oraz sposobami poprawy jakości powietrza poprzez wymianę tzw. kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła. Podjęto również z dziećmi rozmowę na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami (psami i kotkami), dbania o czystość o czystość na terenie miasta Sieradza.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 państwach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata. 

Źródło: UM Sieradz