Eksponaty w skansenie lokomotyw w depozycie na kolejnych 5 lat

DSC_0578
fot. UM Zduńska Wola

Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli Karsznicach przez kolejnych pięć lat będzie opiekował się eksponatami, jakie należą do Stacji Muzeum, czyli dawnego Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

Na kolejnych pięć lat zawarto umowę użyczenia, na podstawie której w Skansenie Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli Karsznicach przechowywane są zabytkowe parowozy oraz wagony. Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, któremu podlega skansen w Karsznicach, nadal będzie miało w depozycie eksponaty, jakie formalnie należą do Stacji Muzeum w Warszawie. Dawne Muzeum Kolejnictwa oddało w użytkowanie skansenowi kilkanaście zabytków.

Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. Zduńskowolskie muzeum zobowiązuje się między innymi do konsultacji ze Stacją Muzeum napraw okresowych, czy konserwatorskich i innych prac niezbędnych do zachowania muzealiów w należytym stanie.

Umowa dotyczy muzealiów:

 • wagonu osobowego Ci 034891 nr inw. MUZ I 29
 • wagonu osobowego Ci 02712 nr inw. MUZ I 30c) parowozu Ty246-22 nr inw. MUZ I 51
 • parowozu TKh4027 nr inw. MUZ I 59
 • parowozu Tr21-53 nr inw. MUZ I 64
 • wagonu osobowego Bi 5051-24-15134-9 nr inw. MUZ I 67
 • wagonu bagażowego Dy 5051-93-21196-6 nr inw. MUZ I 78
 • parowozu TKb10-1725 nr inw. MUZ I 71
 • dźwigu parowego USA xxs 844045 nr inw. MUZ I 86
 • parowozu Pt47-93 nr inw. MUZ I 65
 • wagonu osobowego 4-osiowego Wirtemberg nr 55098 nr inw. MUZ I 96
 • parowozu Ol49-79 nr inw. MUZ I 102
 • wagonu pomiarowego (sypialnego) 809998 nr inw. MUZ I 123
 • wagoniku i wyciągu kolejki linowo-terenowej z Gubałówki nr inw. MUZ II 204
 • napędu KL-T nr inw. MUZ III 427


Skansen Lokomotyw w Karsznicach powstał w 1993 roku w 60. rocznicę oficjalnego oddania Parowozowni Karsznice do użytku i w 150. rocznicę pojawienia się kolei na ziemiach polskich. Była to inicjatywa Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej wsparta zaangażowaniem pracowników Lokomotywowni Karsznice.

W 2007 roku Miasto Zduńska Wola wspólnie z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola rozpoczęło starania, by przejąć skansenu. Od 2010 roku Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola stało się oficjalnym użytkownikiem obiektu. W 2011 roku z funduszy Urzędu Miasta Zduńska Wola odnowiono pierwsze parowozy i lokomotywy spalinowe. W 2015 roku Skansen Lokomotyw w Karsznicach, decyzją Rady Miasta Zduńska Wola, na wniosek dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, stał się oficjalnie Filią Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Skansen Lokomotyw w Karsznicach wystawia obecnie 30 eksponatów. Mapka sytuacyjna skansenu dostępna jest TUTAJ.

Źródło: UM Zduńska Wola