Finał konkursu „W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry”

wertggg
fot. MiPBP w Łęczycy

W Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów finalistom konkursu plastycznego pt.: „W świecie bajek i wierszy Aleksandra Fredry". 

Konkurs skierowany był do dzieci z klas „O-III" z przedszkoli i szkół podstawowych z Łęczycy a jego celem była promocja twórczości Aleksandra Fredry wśród dzieci, promocja biblioteki w środowisku lokalnym oraz rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wybrać jeden z utworów autora i wykonać do niego ilustrację. Wpłynęło do nas 55 prac konkursowych.

Na finał konkursu zaprosiliśmy laureatów, którzy do biblioteki przybyli wraz z rodzicami. Zwycięzcom nagrody i dyplomy wręczyli członkowie jury. Po uroczystości wszyscy obecni wysłuchali recytacji wierszy Aleksandra Fredry w wykonaniu tegorocznych uczestników konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem".

Konkurs zorganizowany został w ramach projektu „Biblioteka – Twoim miejscem! Cykl zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci i dorosłych" dofinansowanego ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy.

źródło: MiPBP w Łęczycy