Najważniejsze wideo w lodzkie

Gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Czarnożyły

20240620-002-stypendia-wojta
fot. Gmina Czarnożyły

W dniu 17 czerwca 2024 r. w Sali widowiskowej gminnego Ośrodka Kultury w Czarnożyłach odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Czarnożyły dla uzdolnionych uczniów.

Na uroczystości zgromadzili się stypendyści wraz z rodzicami, przedstawiciele samorządu gminnego, duchowieństwa, kierowników placówek oświatowych wraz z gronem pedagogicznym. Uroczystość prowadzili nauczyciele miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach p. Ewa Świtoń oraz Anna Pichlak.

Mecenas wydarzenia Wójt Gminy Czarnożyły w swym przemówieniu poinformował wszystkich zebranych o inicjatywie rodziców, w wyniku której Rada Gminy Czarnożyły postanowiła w 2016 roku przyjąć regulamin przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu gminy.

W bieżącym roku do Wójta Gminy dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych złożyli 41 pozytywnie zaopiniowanych wniosków. Komisja stypendia na kierując się określonymi kryteriami zaakceptowała wszystkie wnioski, a Wójt Gminy przyznał każdemu z 41 uczniów stypendium w wysokości 500 zł.

Uroczystość wręczenia stypendium przebiegała etapami przeplatanymi występami taneczno-wokalnymi uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach.

Jako pierwsze w kategorii osiągniętych wysokich wyników w nauce otrzymały stypendia uczniowie szkoły z Wydrzyna, następnie uczniowie szkoły Czarnożyłach, a później ze szkoły w Łagiewnikach.

Z rąk przedstawicieli samorządu gminnego oraz szkolnego uczniom wręczono listy gratulacyjne oraz środki finansowe.
Przyznane stypendia z pewnością przyczynią się do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a dla pozostałych uczniów będzie mobilizacją do osiągnięcia sukcesu rówieśników.

Gratulujemy stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów.Stypendium Wójta Gminy Czarnożyły za wysokie wyniki w nauce otrzymali:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach:

 1. Damian Konadorów –kl. IV
 2. Szymon Kośmider- kl. IV
 3. Wojciech Lemański- kl. IV
 4. Franciszek Musiał - kl. IV
 5. Bartosz Gmyrek- kl. V
 6. Julia Majda – kl. V
 7. Tomasz Morka – kl. V
 8. Julia Pasieka – kl. V
 9. Małgorzata Stępień – kl. V
 10. Mateusz Szczukiecki – kl. V
 11. Michał Zawada – kl. V
 12. Mateusz Kuźnik – kl. VI
 13. Julia Sobiela – kl. VI
 14. Magdalena Torchała – kl. VI
 15. Nikola Węgierska – kl. VI
 16. Aleksandra Włodarczyk - kl.VI
 17. Tymoteusz Wróbel – kl.VI
 18. Jakub Grzęda – kl.VIIa
 19. Szymon Kobyłt - kl. VIIa
 20. Zuzanna Ramuś - kl. VIIa
 21. Dorota Pyrgiel – kl. VIIa
 22. Oliwier Bogus - kl.VIIb
 23. Patrycja Malinowska – kl. VIIb
 24. Sandra Raducka – kl. VIIb
 25. Katarzyna Gieroń – kl. VIII
 26. Igor Graczyk – kl. VIII
 27. Amelia Łuczak – kl. VIII


Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Ludwika Gietyngiera w Łagiewnikach:

 1. Olga Karwat - kl. IV
 2. Sara Teodorczyk- kl. IV
 3. Mateusz Mikołajczyk - kl. V
 4. Ludwik Świtoń - kl. V
 5. Anna Filipiak- kl. VI
 6. Amelia Marciniak - kl. VI


Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie:

 1. Adam Kokot - kl. IV
 2. Natalia Ramuś - kl. IV
 3. Oliwier Skał - kl. V
 4. Michał Stępień - kl. V
 5. Weronika Merta - kl. V
 6. Bartłomiej Bąk – kl. VI
 7. Amelia Błaszczyk – kl. VI
 8. Dawid Rojak – kl. VI

Źródło: Gmina Czarnożyły