IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W gościnie u Marii Konopnickiej”

img_4032
fot. Starostwo Powiatowe w Sieradzu

W środę, 17 kwietnia w Warckim Centrum Kultury odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „W gościnie u Marii Konopnickiej" pod Honorowym Patronatem Starosty Sieradzkiego, Mariusza Bądziora. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

Celem konkursu było:
- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
- popularyzowanie twórczości W. Szymborskiej, A. Mickiewicza i M. Konopnickiej
- kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
- promowanie talentów recytatorskich/ lektorskich,
- popularyzacja literatury pięknej.

Uczniowie zaprezentowali się w następujących kategoriach:
Kategoria I – recytacja wiersza lub fragmentu prozy,
Kategoria II – piękne czytanie wiersza lub fragmentu prozy wybranego autora,
Kategoria III – inscenizacja wiersza.

Na zaproszenie przybyli: Mariusz Bądzior Starosta Sieradzki, Tomasz Baliński Członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego oraz Józef Jura Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sport Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu