Jakie jest zainteresowanie dodatkiem węglowym w gminie Uniejów?

flame-gbef4854d1_1920

Dodatek węglowy, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł, przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny. Aby otrzymać wsparcie finansowe, należy jednak spełnić kilka warunków.

Z dniem 3 listopada 2022 roku weszła w życie nowa ustawa, która przyznaje kilku rodzinom zamieszkującym pod jednym dachem kilka dodatków węglowych.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jeżeli złożony wcześniej wniosek o dodatek węglowy został odrzucony ze względu na to, że w domu mieszka kilka rodzin i jest jeden piec, lub w przypadku, gdy w jednym budynku znajduje się kilka lokali, od 3 listopada można złożyć wniosek do ponownego rozpatrzenia.

Aby otrzymać dodatek węglowy, muszą być spełnione następujące warunki:

  • każdy wnioskodawca musi prowadzić osobne gospodarstwo domowe,
  • każda rodzina musi mieszkać w osobnym lokalu i mieć osobny piec węglowy albo korzystać z pieca współdzielonego.

Sprawdzenie stanu faktycznego leży w obowiązkach przedstawiciela gminy, który przeprowadza z wnioskodawcą wywiad środowiskowy.

O dodatek węglowy można się ubiegać po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku. Można to zrobić online – przez ePUAP lub osobiście – w urzędzie.

Na terenie gminy Uniejów znajdują się obecnie 2 621 budynki i lokale, które kwalifikują się do przyznania dodatku węglowego.

Do tej pory do Urzędu Miasta w Uniejowie wpłynęło 2 121 wniosków o powyższe świadczenie. Pozytywnie rozpatrzone zostały 1 492 wnioski, o łącznej wartości 4 476 000 zł.

Istotną zmianą nowelizacji ustawy jest termin na rozpatrzenie wniosków. Dotychczas gminy miały 30 dni na rozpatrzenie i wypłatę dodatku węglowego. Teraz termin ten został wydłużony do 2 miesięcy. Mimo to,pieniądze w gminie Uniejów są wypłacane wnioskodawcom na bieżąco – dotąd dodatek węglowy otrzymało już 1 487 źródeł ogrzewania na węgiel. Na ten cel gmina przeznaczyła ogółem 4 461 000 zł.

Ostateczny termin składania wniosków mija 30 listopada 2022 roku.

Źródło: UM Uniejów