Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w Gminie Świnice Warckie

DSC0150_20231208-093916_1
fot. Roman Dobiecki

Pięćdziesiąt lat małżeństwa to wyjątkowy jubileusz, który świadczy o ogromnej wytrwałości, miłości i zaangażowaniu dwóch osób w budowanie wspólnego życia.

50. rocznicę ślubu uroczyście celebrowały trzy pary z terenu gminy Świnice Warckie. Marsz Mendelsona, gratulacje i życzenia towarzyszyły ceremonii wręczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie".

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali:
1) Państwo Dorota i Zygmunt Kamińscy
2) Państwo Grażyna i Marian Kamińscy
3) Państwo Maria i Marek Matusiak
4) Państwo Danuta i Lesław Rosiak
5) Państwo Urszula i Marian Turczynin.

Dekoracji dokonała Wójt Gminy Sylwia Bartczak, która wręczyła Parom również kwiaty. Małżonkowie przyjęli także pamiątkowe dyplomy i legitymacje z rąk Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Emilii Żmudzińskiej. Niestety ze względów zdrowotnych nie wszystkie odznaczone Pary mogły wspólnie uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu. W imieniu Państwa Doroty i Zygmunta Kamińskich medale odebrała córka Halina Jeżak. Natomiast Państwo Maria i Marek Matusiak medale odbiorą w późniejszym terminie.

Pod adresem dostojnych Jubilatów Wójt skierowała słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu lampką szampana.

Dostojnym Jubilatom życzymy kolejnych dni, miesięcy, lat pełnych szczęścia i miłości, nieustającego zdrowia, jak również tego, aby cieszyli się życiem w każdym jego momencie. Niech ta szczególna – złota rocznica ślubu będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość.

Składamy serdeczne podziękowania Parom za przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie tego pięknego Jubileuszu. Podziękowania należą się również Dyrekcji i Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich za okazaną pomoc i udostępnienie sali widowiskowej na zorganizowanie tej niezwykłej uroczystości. 

źródło: UG Świnice Warckie

Zobacz zdjęcia: