Kolejna podróż w czasie. Sesja popularna-naukowa w Centrum Edukacji Historycznej

auditorium-2488359_1280
fot. pixabay

Już w piątek (14 czerwca) w Centrum Edukacji Historycznej odbędzie się sesja popularno-naukowa poświęcona kasztelaniom funkcjonującym w średniowieczu na terenie obecnego województwa łódzkiego. Tematyka spotkania skupia się też na czasach pierwszych wzmianek o Sieradz.

Konferencja to kolejne wydarzenie, po Sieradzkich Wrotach Czasu, które skupia się na średnowiecznej historii Sieradza. Jej organizatorem jest Bractwo Rycerskie Ziemii Sieradzkiej, przy wsparciu finansowym Miasta Sieradza oraz Województwa Łódzkiego.

Inauguracyjny wykład wygłosi prof. dr hab. Tomasz Tulejski - kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród prelegentów odnajdziemy prof. nadzw. dr hab. Jerzego Sikorę - autora wielu badań archeologicznych nad osadnictwem grodowym oraz prof. nadzw. dr hab. Jacka Kowalskiego - historyka sztuki, badacza architektury i pieśniarza, a także dr Jędrzeja Kałużnego - dyrektora Centrum Spycimierskiego i Centrum Sowa w Uniejowie i Michała Szymańskiego - wiceprezesa Bractwa.

- Tematyka spotkania skupia się na czasach pierwszych wzmianek o Sieradzu oraz organizacji pierwszych struktur administracji publicznej dzisiejszego województwa łódzkiego, jakimi w XII wieku były kasztelanie. W tym właśnie czasie w miejscu obecnego wzgórza zamkowego powstał obronny gród, który w XIII wieku stał się stolicą niezależnego księstwa i wytrzymał nawet oblężenie wojsk czeskiego króla. Sieradz jako jedyna z dawnych kasztelanii zachował swą wiodącą pozycję w strukturach jednoczącego się w średniowieczu Królestwa Polskiego, stając się areną istotnych wydarzeń politycznych - mówią organizatorzy.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Sieradzkie Wrota Czasu - Kasztelanie Województwa Łódzkiego, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego. Partnerem projektu jest Urząd Miasta w Sieradzu.

Konferencja odbędzie się w Centrum Edukacji Historycznej - siedzibie Bractwa Rycerskiego Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu, pod adresem Rynek 6.


PROGRAM KONFERENCJI:

12.00 Rozpoczęcie konferencji.

12.30 - U źródeł rycerstwa. Duch arystokratyczny i wojna.
Prof. dr hab. Tomasz Tulejski
Uniwersytet Łódzki

13.00 - Przemiany sieci grodów Polski centralnej we wczesnym średniowieczu w świetle badań archeologicznych.
Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Sikora
Uniwersytet Łódzki

13.20 - Wielka architektura w kasztelaniach. O kilku dziełach sztuki średniowiecznej województwa łódzkiego.
Prof. nadzw. dr hab. Jacek Kowalski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13.40 - Przerwa dyskusyjna.

14.00 - Kasztelanowie w spycimierskim grodzie. Powstanie i przemiany kasztelanii w Spycimierzu.
Dr Jędrzej Kałużny
Centrum Spycimierskie Boże Ciało
Centrum Sowa w Uniejowie

14.20 - Scheda po kasztelaniach - nowe centra w Polsce Centralnej.
Michał Szymański
Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej

14.40 - Dyskusja.

15.00 - Zakończenie konferencji.

Źródło: UM Sieradz