wersja testowa serwisu

Kończy się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Gdzie są jeszcze wolne miejsca, a które klasy mają komplet?

language-school-834138_1920
Pixabay

Uczniowie, którzy zakończyli edukację w szkołach podstawowych zdecydowali, gdzie dalej będą kontynuować naukę. Wyniki rekrutacji do szkól średnich prowadzonych przez Powiat Bełchatowski są już znane.

Łącznie w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat stworzone zostały 24 oddziały, do których zakwalifikowało się 663 uczniów. Największą popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych cieszyły się licea, w nadchodzącym roku szkolnym utworzono dziesięć klas - pięć w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego, cztery w II Liceum Ogólnokształcącym im J. Kochanowskiego i jedną w IV Liceum Ogólnokształcącym wZSP 1. Nieco mniej, bo dziewięć oddziałów technikum utworzono w technikach (2 pełne i 7 dwuzawodowych). Najwięcej takich klas, bo pięć ruszy w Technikum Energetycznym w ZSP 1, trzy w Technikum Ekonomiczno-Hotelarskim w ZSP 2 oraz jedna w Technikum Mechanicznym w ZSP w Zelowie. Dodatkowo utworzono pięć oddziałów szkoły branżowej I-go stopnia.

Przyglądając się preferencją ósmoklasistów pod kątem wyboru profili to największą popularnością cieszyła się klasa matematyczna z informatyką w I LO (utworzono 2 oddziały) i społeczno-prawna w II LO. Od kilku już lat mamy szczególne zainteresowanie klasami technicznymi, zwłaszcza technikiem informatykiem i technikiem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (utworzone pełne 32 -osobowe klasy). W tym roku udało się zrekrutować uczniów na nowo powstały kierunek w "Energetyku", tj. na technika spawalnictwa, w tej klasie naukę rozpocznie dziesięcioro uczniów.
Jak informuje starostwo powiatowe wolne miejsca można jeszcze znaleźć w: I LO i IV LO, TE-H w ZSP 2 i TM w ZSP w Zelowie oraz w szkole branżowej w ZSP w Zelowie.

Do 30 lipca potrwa etap potwierdzania woli podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej, po czym 2 sierpnia zostaną opublikowane listy przyjętych do poszczególnych szkół ponadpodstawowych.