Konkurs na pracę dyplomową o Zduńskiej Woli

konkurs_prace_dyplomowe
fot. UM Zduńska Wola

Jeszcze tylko do soboty, 30 września Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli czeka na zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu ogłoszonego przez organizację. Najlepsza zostanie wydana nakładem towarzystwa.

Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli ogłosiło Konkursu im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 30 września. Uczestnicy konkursu powinni zwrócić się do organizatorów ze zgłoszeniem pod adresem: Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, ul. Adama Mickiewicza 4, 98-220 Zduńska Wola z dopiskiem: „Konkurs im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli".

TPZW zachęca do nadsyłania prac, których tematyka dotyczy geografii, gospodarki przestrzennej i architektury miasta, historii, kultury, ochrony środowiska, oświaty, sportu, statystyki, turystyki. Najlepsza praca zostanie wydana drukiem w formie książki.

Konkursu im. Jerzego Kozłowskiego na najlepszą pracę dyplomową na temat Zduńskiej Woli przeznaczony jest dla autorów pracy dyplomowej na temat Zduńskiej Woli: prac doktorskich, prac magisterskich, prac inżynierskich i prac licencjackich. Konkurs jest otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, wszystkich uczelni w kraju, którzy napisali pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Zduńska Wola, a także obronili pracę po 1 stycznia 2015 r.

Najlepsza nagrodzona praca dyplomowa zostanie wydana drukiem w formie książki. Ponadto na wniosek Komisji Konkursowej, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli może przyznać uczestnikowi konkursu wyróżnienie, które może mieć charakter nagrody rzeczowej lub finansowej, o wartości do 1.500 zł. Wyniki zostaną ogłoszone do 1 grudnia.

Pełny regulamin konkursu dostępny na stronie:

http://tpzw.pl/?konkursu-im-jerzego-kozlowskiego-na-najlepsza-prace-dyplomowa-na-temat-zdunskiej-woli-28112022,406

Źródło: UM Zduńska Wola