Małgorzata Tomczuk zamieniła zgierskie Starostwo Powiatowe na Urząd Miejski w Głownie

0842CEF3-B190-4F4C-BBD8-1C1D9C160C72
fot. UM Głowno

5 lutego Urząd Miejski w Głownie zyskał nowego Kierownika Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej – Małgorzatę Tomczuk, która na to stanowisko, zgodnie z zapisami ustawy o pracownikach samorządowych, została przeniesiona ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu, gdzie kierowała tamtejszym Biurem Promocji i Redakcją Gazety Powiatowej.

- Z racji 17 lat pracy na rzecz powiatu zgierskiego znam Głowno, dodatkowo jest to miasto rodzinne mojego męża – mówi Małgorzata Tomczuk. - Moim priorytetem jest otwarcie się promocji Głowna na komunikację z mieszkańcami i zaproponowanie im inicjatyw, których celem będzie integracja społeczna ale też taka na linii mieszkaniec-samorząd. Jestem na etapie tworzenia planu promocji Głowna na najbliższy rok, i po zatwierdzeniu go przez burmistrza, podzielimy się tymi pomysłami z mieszkańcami.


źródło: UM Głowno