wersja testowa serwisu

Najlepsze gospodarstwa agroturystyczne z Łódzkiego ponownie nagrodzone

10

Druga edycja konkursu „Weekend na wsi" rozstrzygnięta. Z 52 zgłoszeń wybraliśmy i nagrodziliśmy 9 właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystycznych. Laureaci otrzymali nagrody finansowe.

„Tradycyjne gospodarstwo agroturystyczne" to pierwsza z kategorii konkursowych, przeznaczona dla czynnych gospodarstw rolnych, w których turystom oferowane są usługi noclegowe i inne aktywności rekreacyjne. I miejsce przypadło gospodarstwu Mała Toscana z gminy Poddębice w powiecie poddębickim, II miejsce - Agroturystyce za lasami (gmina Inowłódz, powiat tomaszowski), III – Winnicy Witaj Słońce (gmina Oporów, powiat kutnowski).

Druga kategoria to „Obiekt noclegowy na obszarach wiejskich" czyli taki, w którym turystom oferowane są różne formy wypoczynku, przy wykorzystaniu zasobów i walorów wsi. Obiekt taki musi prowadzić działalność turystyczną, która nie jest związana z gospodarstwem rolnym. W tej kategorii zwyciężyła Karma na wsi z gminy Szadek w powiecie zduńskowolskim. II miejsce przypadło Dolinie Koni z gminy Dłutów w powiecie pabianickim, a III Staremu Spichlerzowi nad Wartą z gminy Osjaków w powiecie wieluńskim.

Trzecia kategoria „Dzień pełen atrakcji na wsi" dotyczy obiektów, w których świadczone są usługi turystyczne albo miejsc promujących turystykę na wsi, gdzie turystom oferowany jest jednodniowy pobyt z atrakcjami, ale bez możliwości noclegu. Zarząd Województwa Łódzkiego nagrodził Tatankę z gminy Ozorków w powiecie zgierskim, gospodarstwo to zajęło I miejsce. Na drugim stopniu podium znalazła się Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych (gmina Lipce Reymontowskie, powiat skierniewicki). III miejsce przyznano Pasiece Nowicki z gminy Żelechlinek w powiecie tomaszowskim.

Komisja konkursowa zwracała uwagę na takie kwestie jak wygląd zewnętrzny obiektu i jego najbliższe otoczenie, atrakcje rekreacyjne, ofertę kulinarną oraz jej powiązanie z tradycją i regionem. Ponadto niezwykle istotnym czynnikiem był zakres i jakość świadczonych usług oraz możliwość zakupu produktów lokalnych i ekologicznych wytwarzanych bezpośrednio w gospodarstwie.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe: za I miejsce – 5 000 zł, za II – 4 000 zł, za III – 3 000 zł.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w środę, 17 listopada online z udziałem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera (zobacz filmik). – Gdy porównać liczbę gospodarstw agroturystycznych w innych województwach, okazuje się, że nie jesteśmy liderami tej klasyfikacji, a bardzo bym chciał, by tak było - mówił marszałek. - Chcemy promować wszystkie dobre inicjatywy, które u nas powstają, a które być może będą zachętą dla innych, by baza była jeszcze szersza i ciekawsza. Chcę Wam pomagać i tworzyć dobry klimat dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych, bardzo mi na tym zależy.

Organizatorem „Weekendu na wsi" jest Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. W konkursie mogli wziąć udział właściciele gospodarstw agroturystycznych i właściciele obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi