Narada roczna podsumowująca działalność ochrony przeciwpożarowej w powiecie tomaszowskim

etm1460x616
fot. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 12 lutego 2024 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy w 2023 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele: samorządów, ochotniczych straży pożarnych szczebla gminnego oraz służb i instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną.

W pierwszej części spotkania p. o. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Mazowieckim st. kpt. Ernest Lech przywitał zaproszonych gości oraz omówił działalność operacyjną, prewencyjną i szkoleniową.

W kolejnej części Z-ca Dowódcy JRG KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim – mł. kpt. Sławomir Stoliński przedstawił najbardziej charakterystyczne zdarzenia, przy których interweniowali funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tomaszowie Mazowieckim.

Następnie głos zabrał Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi – st. bryg. Zbigniew Łyszkowicz, który podziękował za współpracę wszystkim służbom.

W 2023 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu tomaszowskiego interweniowały w 1184 zdarzeniach, w tym przy 298 pożarach, 788 miejscowych zagrożeniach i 98 alarmach fałszywych. Porównując ilość interwencji w likwidacji, których uczestniczyli strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w 2023 roku, z danymi z roku 2022, zauważamy znaczny spadek. W 2023 roku odnotowaliśmy 360 zdarzeń mniej. Procentowy spadek miejscowych zagrożeń w porównaniu do roku 2022 wynosił około 25%, a pożarów o około 28%. Liczba alarmów fałszywych nieznacznie zmalała i wynosiła o dwa zdarzenia mniej niż w 2022 roku.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim