wersja testowa serwisu

Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Rębieskich. Podpisano umowę z wykonawcą

DSC_0364-scaled
fot. UG Zduńska Wola

Podpisano umowę na „Budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rębieskie". Inwestycja obejmuje budowę:

– budynku technologicznego SUW,
– nadziemnych obudów studni głębinowych,
– dwukomorowego zbiornika do magazynowania wody uzdatnionej,
– żelbetowego osadnika wód popłucznych,
– neutralizatora ścieków,
– zbiornika bezodpływowego na ścieki,
– ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz furtki,
– instalacji oświetlenia terenu,

oraz utwardzenie terenu stacji, demontaż i budowę instalacji elektrycznej, demontaż i budowę rurociągów wodno – kanalizacyjnych wynikających z nowych uwarunkowań technicznych, a także rozbiórkę istniejącego budynku hydroforni.

Wykonawcą robót będzie firma H2Optim Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w miejscowości Baranowo, ul. Poznańska 40, 62-081 Przeźmierowo.

Wartość robót to kwota 2.424.195,12 zł. Inwestycja jest współfinansowana w kwocie 1.253.426,00 zł. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2022 roku.

źródło: UG Zduńska Wola