Od dziś można składać wnioski o dodatek elektryczny! Komu przysługuje 1000 bądź 1500 zł? Poznaj szczegóły!

energia_licznik
Pixabay

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny. Ich przyjmowanie ruszyło 1 grudnia. Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie, wypłacane na podobnych zasadach jak pozostałe dodatki do ogrzewania. W artykule poznasz szczegóły na jakich zasadach można ubiegać się o 1000 bądź 1500 zł, a w załączniku znajdziesz wzór wniosku opublikowany na rządowych stronach.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowisko już ukazało się rozporządzenie w sprawie wniosku dla gospodarstw domowych ogrzewających się źródłami ogrzewania zasilanymi energią elektryczną, w tym również pompami ciepła.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. 

- Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) - informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Najczęściej są to Miejskie czy Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE. 

Masz fotowoltaikę - nie dostaniesz dodatku

Właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę (nawet ci, którzy mają pompę ciepła) nie mogą się ubiegać o wsparcie. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dodatek elektryczny wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 marca 2023 roku.

Nazwa pliku: Wniosek_o_wypate_dodatku_elektrycznego
Rozmiar pliku: 45 kb
Pobierz plik