wersja testowa serwisu

Piotrków, Bełchatów i Radomsko chcą wspólnie walczyć o unijne pieniądze. Kolejne decyzje w sprawie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego za nami!

MOF_20211011-122514_1

Dzisiaj (11 października) w piotrkowskiej Mediatece 800-lecia odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne dotyczące powołania do życia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piotrków - Bełchatów - Radomsko. MOF ma tworzyć kilka gmin, które działając wspólnie chcą walczyć o unijne pieniądze w trybie pozakonkursowym. Co udało się wypracować na dzisiejszym spotkaniu? Jakie kolejne kroki zostana podjęte? Przeczytaj w poniższym artykule!

Piotrków Trybunalski jest liderem oraz jednym z twórców MOF Piotrków Trybunalski-Bełchatów-Radomsko. Współpraca przyjmie formę porozumienia międzygminnego, które służyć ma realizacji zadań w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

- Jesteśmy już na etapie, kiedy wszystkie samorządy podjęły uchwały o przystąpieniu do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przed nami kolejny krok, czyli sformułowanie porozumienia niezbędnego do wypracowania planu działania strategii MOF - mówił prezydent Piotrkowa Krzysztof 

Z kolei sekretarz miasta Bogdan Munik przybliżył szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania MOF.

- Każda gmina, która wejdzie w nasz MOF, dysponować będzie w zgromadzeniu ogólnym jednym głosem. Wszelkie decyzje dotyczące Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego będą zapadać na spotkaniach ogólnych w formie uchwał. Natomiast finansowanie działalności MOF-u nastąpi w formie dotacji, która będzie przekazywana przez każdą gminę wchodzącą w skład MOF-u. Jej wysokość będzie obliczana dla każdego samorządu indywidualnie z iloczynu stawki bazowej i liczby mieszkańców danej gminy – wyliczał sekretarz.

Obecni na spotkaniu samorządowcy zgłosili swoje propozycje, uwagi oraz spostrzeżenia do przedstawionego szablonu porozumienia. Przez kilka następnych dni porozumienie przyjmie ostateczną wersję i zostanie uroczyście podpisane przez włodarzy wszystkich gmin wchodzących w skład MOF. Tym samym oficjalnie do życia zostanie powołany MOF Piotrków - Bełchatów - Radomsko, który obejmuje łącznie 25 samorządów.

Po podpisaniu porozumienia piotrkowski magistrat przystąpi do ogłoszenia przetargu na przygotowanie strategii rozwoju MOFu do 2027 roku. Dokument wyznaczy kierunki rozwoju MOFu w zakresie zintegrowanych inwestycji terytorialnych.