Policjanci „drogówki” z Łodzi, Sieradza, Wielunia i Zduńskiej Woli działali na rzecz bezpieczeństwa

269-178418
fot. KPP Wieluń

Wczoraj na terenie powiatu zduńskowolskiego, policjanci z czterech komend realizowali ponadpowiatowe działania pod nazwą „Prędkość i NURD". Miały one na celu kontrolę przestrzegania przez kierujących i pieszych, przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze ujawnili łącznie 79 wykroczeń. 10 wykroczeń popełnili piesi i rowerzyści, nie zważając na swoje bezpieczeństwo.

W środę, 27 września 2023 roku, na terenie powiatu zduńskowolskiego, funkcjonariusze „drogówki" z czterech komend naszego województwa prowadzili wzmożone działania kontrolno-prewencyjne pod kryptonimem „Prędkość i Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego". Z uwagi na szeroki zakres zadań jakie zostały podjęte tego dnia, zduńskowolscy policjanci byli wspierani przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej w Sieradzu, Wieluniu oraz policjantów z grupy „SPEED" z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Głównym celem działań, była poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Policjanci przede wszystkim egzekwowali od kierujących przestrzeganie ograniczeń prędkości. Mundurowi prowadzili statyczne jak i dynamiczne pomiary prędkości, zwłaszcza w obszarach zabudowanych i w rejonie przejść dla pieszych.

Mundurowi ujawnili łącznie 79 wykroczeń, z których, aż 10 było popełnionych przez samych pieszych. 2 kierowców straciło prawo jazdy, za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. Zostały zatrzymane 3 dowody rejestracyjne. Wobec wszystkich, którzy popełnili wykroczenia, zostały zastosowane odpowiednie środki przewidziane prawem. Jeden z kierujących popełnił przestępstwo z artykułu 180a kodeksu karnego, prowadząc pojazd, pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień.

Dążąc do poprawy bezpieczeństwa, policjanci będą cyklicznie powtarzać tego typu działania.

Źródło: KPP Wieluń