Policjant z Tuszyna najlepszym operacyjnym w województwie łódzkim

253-171364
fot. KWP w Łodzi

Od 12 do 31 maja 2023 roku odbywały się wojewódzkie eliminacje do ogólnopolskiego konkursu "Policjant Służby Kryminalnej 2023 roku". W VI edycji eliminacji uczestniczyły 22 czteroosobowe drużyny z każdej z komend powiatowych i miejskich województwa łódzkiego. Łącznie udział wzięło 88 zawodników. W kategorii indywidualnej ,,policjant operacyjny" I miejsce zajął tuszyński policjant, natomiast w klasyfikacji drużynowej policjanci z powiatu Łódzkiego Wschodniego zajęli II miejsce. Wielkie gratulacje!

Po zsumowaniu rezultatów, "najlepszym policjantem operacyjnym" został funkcjonariusz z Komisariatu Policji w Tuszynie zajmując pierwsze miejsce w województwie łódzkim! Natomiast drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej zajął zespół z Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego pod dowództwem podinspektora Tomasza Konopki.

Celem konkursu „Policjant Służby Kryminalnej roku 2023" było w szczególności promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej, doskonalenie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie wiedzy specjalistycznej, a także podniesienie prestiżu policjanta służby kryminalnej w Policji. W trakcie zawodów rozegrano 10 konkurencji zarówno teoretycznych, jak również praktycznych. 

Policjanci musieli zmierzyć się między innymi z:
- testem wiedzy z zakresu pracy dochodzeniowo-śledczej, operacyjno-rozpoznawczej, wiedzy kryminalistycznej i innych przepisów służbowych,
- sprawdzianem umiejętności praktycznych w zakresie nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, planowania i kierowania czynnościami na miejscu zdarzenia oraz stosowania przepisów prawa, procedury karnej oraz pracy operacyjnej tzw. kazusy "procesowy" i "operacyjny",
- sprawdzianem umiejętności strzeleckich, uzupełnionym o dodatkowe elementy sprawnościowe,
- sprawdzianem umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy obejmującej resuscytację krążeniowo – oddechową z użyciem defibrylatora AED,
- sprawdzianem umiejętności praktycznych na miejscu zdarzenia tj. „oględziny".

Naszym policjantom na co dzień pełniącym służbę w powiecie Łódzkim Wschodnim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

źródło: KPP Łódź Wschód