Ponad 5 mln dofinansowania na rozbudowę Rolniczej i bydowę kanalizacji w Ostrowie

construction-4567706_1280
Pixabay

Ponad 5 milionów zł, taką kwotą zostaną dofinansowane dwa zadania w ramach rządowego programu Polski Ład. Mowa o rozbudowie ulicy Rolniczej i Bukowej w Łasku oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie.

Gmina Łaska otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.499,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Rolniczej i Bukowej w Łasku".

- Inwestycja zakłada rozbudowę ulicy Rolniczej wraz z połączeniem z ul. Bukową na odcinku ok. 548 m. Prace zakładają wykonanie nawierzchni asfaltowej, jednostronnego chodnika, pobocza, zjazdów do posesji z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Drogi stanowią jeden ciąg komunikacyjny z drogą gminną nr 103184E we Wronowicach, która została niedawno zrealizowana przy udziale środków z Polskiego Ładu - przekazują łascy urzędnicy. 

Jak dodają całkowity koszt inwestycji to 2.550.000,00 zł, a termin realizacji zadania przewidziano na najbliższe 12 miesięcy.

Ponadto Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej również otrzymał dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie.

W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok. 3 250 m oraz 3 przyłącza do obiektów powiatowych (Zespołu Szkół Mundurowo-Technicznych, zabytkowego dworu w Ostrowie oraz planowanej placówki opiekuńczo-wychowawczej). 

- Ze względu na zróżnicowanie wysokościowe terenu planuje się też montaż przepompowni ścieków i budowę rurociągu tłocznego o długości ok. 780 m. Przewiduje się sprowadzenie ścieków rurociągami grawitacyjnymi ulicami: Dworską, Konwaliową, Gajową i Truskawkową - wyjaśniają pracownicy łaskiego urzędu. 

Podobnie, jak w przypadku drogowej inwestycji i tym razem koszt budowy to 2.550.000,00 zł, a termin realizacji inwestycji ma wynieść ponad rok.  

Gmina Łask regularnie aplikuje o dofinasowania, oto lista wniosków, które czekają na rozpatrzenie:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:

 • przebudowa układu dróg gminnych ulic: Gdańskiej, Torowej, Łanowej w Łasku
 • rozbudowa dróg gminnych nr 103199E i 103053E w Sięganowie

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma:

 • przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku
 • podniesienie standardu technicznego dróg gminnych na terenie Łasku
 • modernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja druga:

 • rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 2a w Łasku
 • rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 2 w Łasku
 • rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Historii Łasku

Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej złożył wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma

 • podniesienie standardu technicznego dróg (przebudowa dwóch ulic: ul. Wileńskiej i ul. Torowej oraz rozbudowa ul. Tuwima)
 • modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej
 • modernizacja sanitariatów w obiektach użyteczności publicznej (placówki szkolne).