Powiat Radomszczański ma 25 lat! Jubileusz uczczono podczas obrad Rady [Foto]

f8816db1a33976266b20ac1d49f9f0dcd3297f9d
Powiat Radomszczański

W tym roku mija 25 lat od wprowadzenia reformy administracyjnej, w ramach której - obok istniejących już gmin - powołano do życia samorządy powiatowe i wojewódzkie. W przypadku naszej Małej Ojczyzny w wyniku reformy administracyjnej z 1998 roku Powiat Radomszczański po prostu powrócił na mapę administracyjną kraju, bo jako Radomski lub Radomskowski istniał na naszych ziemiach już od XV wieku.

Pierwsze powszechne wybory po reformie administracyjnej wprowadzającej trójstopniowy podział terytorialny państwa odbyły się 11 października 1998 roku.

Wyłoniona wówczas Rada Powiatu Radomszczańskiego I kadencji liczyła 45 osób. Przewodniczącym tej rady został Stefan Połacik, Wiceprzewodniczącym – Michał Deszcz oraz w różnych okresach czasu: Marian Zaborowski i Mieczysław Chwilczyński. Jubileusz 25-lecia powiatowej wspólnoty samorządowej uczciliśmy podczas LXIX sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego.

- Od chwili powstania powiatowego samorządu, obradowali radni sześciu kadencji, podejmując decyzje niezwykle ważne dla całej społeczności powiatu. Wszystkim Państwu Radnym serdecznie dziękuję za wytężoną pracę na rzecz Powiatu, za dbałość i odpowiedzialne zarządzanie sprawami publicznymi dla dobra mieszkańców– mówiła podczas jubileuszowej sesji Starosta Beata Pokora. 

Podsumowując 25 lat pracy samorządu powiatowego, nie sposób nie wspomnieć o pracy moich poprzedników. Niebagatelny wkład w rozwój powiatu ma siedmiu starostów: Zdzisław Dawid, Michał Deszcz, Mieczysław Zyskowski, Jerzy Kaczmarek, Robert Zakrzewski, Andrzej Plutecki. A każdego ze starostów wspierały Zarządy Powiatu oraz Skarbnicy i Sekretarze – w sumie kolejnych ponad dwadzieścia osób, bez których trudno wyobrazić sobie prawidłowe i sprawne funkcjonowanie służb powiatowych.  
Jubileuszowe podziękowania Starosta Pokora skierowała również do całego grona pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek i placówek powiatu.  

- Bez Państwa pracy zarządzanie powiatem i funkcjonowanie samorządu po prostu nie byłoby możliwe. Dziękuję także prezydentom, wójtom, burmistrzom i radom gmin, którzy przyczyniali się do poprawy jakości życia w naszym powiecie - stwierdziła. - Ideą samorządu jest tworzenie świadomości wspólnoty samorządowej, którą stanowią mieszkańcy. Nie sposób wymienić wszystkich osób, które w ostatnim ćwierćwieczu działały dla dobra tej wspólnoty. Dziękuję więc wszystkim, którzy czują się odpowiedzialni za naszą, małą Ojczyznę. 

Przewodniczący Rady Powiatu, Krzysztof Zygma, który także podziękował za pracę na rzecz rozwoju powiatu oraz za współpracę wszystkim radnym, przypomniał też nazwiska osób, które pełniły funkcję Przewodniczących Rady Powiatu. Byli to: Paweł Kamiński, Jakub Jędrzejczak i Jacek Ciecióra. 
Szczególne podziękowania ze strony władz Powiatu otrzymała Bożena Sewerynek, która pełni zaszczytną rolę radnego w Radzie Powiatu Radomszczańskiego od początku jej istnienia, przez wszystkie sześć kadencji, a obecnie jest Wiceprzewodniczącą Rady. 

Minutą ciszy uczczono pamięć samorządowców, którzy odeszli z tego świata.