Najważniejsze wideo w lodzkie

Powiększyło się grono Rycerzy Kolumba w Rawie Mazowieckiej

20240618_19554_20240621-062050_1

Do działającej przy rawskiej parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Rady Rycerzy Kolumba, podczas specjalnej ceremonii, został przyjęty nowy rycerz - Dariusz Misztal. Otrzymał on gratulacje od wszystkich rycerzy i zapewnienie o modlitwie i braterskiej jedności.

Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy św., celebrowanej w ich intencji oraz rodzin przez ks. proboszcza Bogumiła Karpa - kapelana Rady. Eucharystię koncelebrował także ks. Wojciech, który wygłosił homilię oraz ks. Artur. Potem w Sali Rycerskiej miało miejsce drugie bardzo ważne wydarzenie, tzn. wybór nowych władz Rady. Odbywa się ono zasadniczo co roku. Bracia rycerze zgodnie i jednomyślnie na Wielkiego Rycerza  rawskiej rady wybrali - Jarosława Sielskiego, zastępcą Wielkiego Rycerza został Daniel Kośka a na Kanclerza wybrano Adama Grzegorzewskiego. Wybrano też innych rycerzy na przewidywane regułą funkcje.

Rawska Rada Rycerzy Kolumba powstała w 2021, ale jej początki sięgają 2019 r. kiedy to ówczesny Biskup Łowicki - ks. Bp. Andrzej Dziuba zwrócił się z prośbą do proboszcza ks. Bogumiła Karpa, aby w rawskiej parafii utworzyć pierwszą w diecezji łowickiej wspólnotę Rycerzy Kolumba. Ks. proboszcz wraz z grupą zaangażowanych w parafii mężczyzn podjął tę ideę i rozpoczęła się dwuletnia droga formacyjna. W jej trakcie przyjmowano kolejne grupy nowych rycerzy. Po dwóch latach pracy wspólnota rycerzy rozrosła się do grona 21 członków, co pozwoliło, aby otrzymać status niezależnej rady – co stało się 26 czerwca podczas Mszy św. a pierwszym Wielkim Rycerzem został wybrany Daniel Kośka. 

Rawska Rada, której patronem jest Święty Maksymilian Maria Kolbe stanowi z kolei 17753 radą Rycerzy Kolumba na świecie. Pomimo krótkiego okresu działania rawscy rycerze już na stałe wpisali się w życie parafii i miasta nie tylko poprzez modlitwę i zaangażowanie duszpasterskie ale także przez podejmowane działania na rzec potrzebujących, w tym samotnych matek, pogorzelcom i innym.

Spotkania Rycerzy Kolumba w rawskiej parafii odbywają się w każdy trzeci wtorek miesiąca po Mszy św. o 18:00.  Więcej informacji można uzyskać u ks. Proboszcza (600 365 799) lub u  Daniela Kośki (781 961 790).