Najważniejsze wideo w lodzkie

Prezydent Marcin Witko wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich

marcin-witko-5
fot. UM Tomaszów Mazowiecki

Marcin Witko został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich. Delegaci ZMP 18 czerwca w Warszawie zebrali się na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podczas spotkania delegaci z miast należących do ZMP wybrali nowego prezesa (został nim Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia) oraz liczący 30 osób Zarząd i Komisję Rewizyjną.

W Warszawie przyjęta została m.in. uchwała określająca program działania Związku w I roku dziewiątej kadencji samorządowej. Wskazuje ona osiem priorytetów, jakim będzie poświęcać uwagę Związek w najbliższych 12 miesiącach. Jest to przede wszystkim nowa ustawa o dochodach JST, zapewniająca odbudowę dochodów własnych miast i adekwatne do zakresu finansowanie zadań własnych i zleconych, a także realizację polityki rozwoju.


Na listę priorytetów delegaci wpisali także ustawę o zrównoważonym rozwoju miast, która będzie uwzględniała możliwość współdziałania w miejskich obszarach funkcjonalnych, a także kwestię transformacji energetycznej gospodarki miejskiej, umożliwiającej budowanie samodzielności energetycznej miast, z wykorzystaniem wytwarzanej przez podmioty gospodarki komunalnej taniej energii odnawialnej w ramach zamówień wewnętrznych.

Związek ponadto chce wspierać miasta członkowskie we wdrażaniu reformy planowania przestrzennego i strategicznego, a także walczyć o zwiększenie nakładów na edukację publiczną, docelowo do poziomu 3% PKB.

Przypomnijmy, że Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa, wspierająca polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego.

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki