Projekt "Osiedlowy Zielony Zakątek" otrzymał najwięcej pozytywnych opinii mieszkańców Zduńskiej Woli

DJI_0003
fot. UM Zduńska Wola

W 2025 roku w ramach Zielonego Budżetu zostanie zrealizowany jeden z projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a oceniony jako najlepszy podczas przeprowadzonych konsultacji. Inwestycja będzie przeprowadzona na osiedlu Nowe Miasto.

„Osiedlowy Zielony Zakątek – utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli", to projekt który zyskał najwięcej pozytywnych opinii mieszkańców Zduńskiej Woli podczas konsultacji kolejnej edycji Zielonego Budżetu.

W tej edycji do podziału jest rekordowa kwota 400 tys. zł. Najwyżej ocenione projekty zostaną wpisane do budżetu miasta i zrealizowane w 2025 roku.

Do trzeciej edycji zduńskowolskiego Zielonego Budżetu mieszkańcy zgłosili siedem przyrodniczych projektów. Trzy z nich przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały poddane konsultacjom z mieszkańcami, którzy mogli wybrać, jaki powinien zostać sfinansowany.

W konsultacjach społecznych dotyczących Zielonego Budżetu Miasta Zduńska Wola 2025 mieszkańcy wyrazili opinię 3059 razy.


Największa liczba poparła projekt pod nazwą „Osiedlowy Zielony Zakątek – utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli – 1262 opinii. Ta propozycja będzie realizowana w przyszłym roku.

Projekt pod nazwą „Sielankowy ogród" – 1110 opinii, a propozycja pod nazwą „Rewitalizacja terenu zielonego wraz z utworzeniem parku kieszonkowego na osiedlu mieszkaniowym Żytnia/Jana Kazimierza/Sobieskiego uzyskała 687 opinii.

Osiedlowy Zielony Zakątek – utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli:

Projekt ma na celu rewitalizację terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto wraz z istniejącym placem zabaw, poprzez stworzenie przestrzeni do codziennych spotkań i odpoczynku mieszkańców osiedla oraz ciekawego miejsca zabaw dla dzieci. W ramach projektu powstanie mały park kieszonkowy z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, traw i bylin, utwardzonymi ścieżkami, małą architekturą, oświetleniem i monitoringiem.

Źródło: UM Zduńska Wola