Promesa na modernizację obiektów oświatowych dla Gminy Czarnożyły

20230915-42-konferencja-polski-lad
fot. Gmina Czarnożyły

W dniu 15 września 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnożyłach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników dofinansowania z budżetu państwa przyznanych dla gmin w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W edycji VI Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych samorządy otrzymały promesy na realizację inwestycji strategicznych na łączną kwotę ponad 15 mln zł.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Posła na Sejm RP – Pawła Rychlika z udziałem Ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy oraz przedstawicieli samorządów powiatu wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego i sieradzkiego.

Gmina Czarnożyły złożyła wniosek i pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: "Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych na terenach po dawnym PGR". W ramach inwestycji zostanie wykonana kompleksowa modernizacja energetyczna istniejących budynków oświatowych na terenie Gminy Czarnożyły, m.in. poprzez: wykonanie termomodernizacji budynków, modernizację systemu oświetlenia wewnętrznego w oparciu o źródła typu LED oraz wymianę stolarki okiennej. Ponadto,inwestycja zakłada wykonanie bezpiecznego ciągu pieszego poprzez przebudowę chodnika wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Czarnożyłach.

Łączna wartość inwestycji 2.750.000 zł dofinansowanie w wysokości 95% kosztów zadania w wysokości 2 695 000 zł.

Źródło: Gmina Czarnożyły