Racing Night Kutno: 25 mandatów, 17 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

policja-piotrkow

Na terenie Kutna odbył się kolejny zlot miłośników motoryzacji. Policjanci również byli przygotowani do zabezpieczenia Racing Night na terenie parkingu Galerii Różanej a przede wszystkim do ochrony ładu i porządku publicznego jak i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

W sobotę 20 kwietnia 2024 roku policjanci kutnowskiej komendy w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach prowadzili wzmożone działania w rejonie parkingu „Galerii Różanej" w Kutnie. Finalnie w zjeździe wzięło udział około 60 pojazdów.

Funkcjonariusze wykorzystali do zabezpieczenia radiowóz, na wyposażeniu którego znajdują się przyrządy do pomiaru i badania stanu technicznego pojazdów, między innymi: sonometru, analizator spalin oraz dynamiczny przyrząd diagnostyczny do pomiaru stopnia przepuszczalności światła przez szyby samochodowe. Dzięki temu funkcjonariusze mogli od razu reagować na przykład na nadmierny poziom dźwięku/ hałasu uczestników zlotu.

- Policjanci podczas działań wylegitymowali 46 osób, poddali kontroli drogowej 40 kierujących samochodami. Ponadto nałożyli 25 mandatów karnych na uczestników zlotu, zatrzymali aż 17 dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny pojazdu - mówi mł. asp. Daria Olczyk. - Tego typu zdecydowane działania policjantów są niezbędne, aby na terenie naszego miasta było bezpiecznie. Zawsze będziemy egzekwowali przestrzeganie przepisów prawnych oraz czuwali nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym.