Remonty na drogach Powiatu Łaskiego. Co i gdzie jest modernizowane?

337139307_1876118422740816_4451921457909061116__20230324-204258_1
Powiat Łaski

Po zimowych zawirowaniach pogodowych wykonawcy wrócili do pracy. Na drogach powiatowych znowu rozpoczęły się intensywne prace. Modernizacje dróg mogą być w kontynuowane dzięki wsparciu budżetu Powiatu Łaskiego oraz pozyskanym środkom rządowym.

W tej chwili prace trwają w trzech lokalizacjach.

  • Remont drogi powiatowej nr 2315E – ulica 1 Maja w Łasku. W ramach zadania wykonany zostanie: remont nawierzchni na istniejącej drodze ok. 240 m, wykonanie zjazdów bitumicznych na drogi przyległe do projektowanej, wymiana chodnika z kostki betonowej o długości ok. 180 m i szerokości 2,50 m, wymiana krawężnika przy jezdni ok. 460 mb. 
  • Remont drogi powiatowej nr 24912E w miejscowości Wrzeszczewice i Wrzeszczewice Skrejnia. W ramach zadania wykonany zostanie: remont nawierzchni na istniejącej drodze ok. 260 m, remont obustronnego pobocza wzmocnionego destruktem/kruszywem o szerokości ok.75cm, remont zjazdów na posesje z zachowaniem istniejącej szerokości i obowiązujących przepisów , wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej, remont skrzyżowania drogi powiatowej i gminnej. 
  • Remont drogi powiatowej nr 2334E – ulica Piotrkowska w Łasku. W ramach zadania wykonany zostanie: remont nawierzchni na istniejącej drodze ok. 490 m, remont zjazdów na posesje z zachowaniem istniejącej szerokości i obowiązujących przepisów, remont skrzyżowań dróg powiatowej i gminnych, wymiana chodnika z kostki betonowej o długości ok. 2x 150 m i o szerokości 1,50m.

Wszystkie wymienione remonty wykonywane są w ramach zadania inwestycyjnego: "Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja odcinków dróg powiatowych 4911E, 2308E, 2303E, 4915E, 1907E, 2301E, 2315E, 2316E, 2324E, 2334E, 4912E, 2330E". Już wkrótce rozpoczną się prace na innych odcinkach dróg powiatowych

Źródło: Powiat Łaski