wersja testowa serwisu

Samorząd województwa łódzkiego udzielił wsparcie na działania prorodzinne podejmowane przez gminy i powiaty w regionie

DSC0309_20210713-060538_1
fot. Piotr Wajman

Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, wręczył dofinansowania przyznane w konkursie „Samorząd przyjazny rodzinie" sześciu jednostkom.

– Zależy nam żebyśmy pobudzali samorządy do działania, które będzie wspierało rodziny – mówił marszałek na konferencji prasowej. – Rozdysponowaliśmy 300 tys. zł na tego typu zadania.

Marszałek podkreślał, że konkurs miał charakter pilotażowy: - To pierwszy nasz program, który uruchamiamy i który chcielibyśmy kontynuować. Po pierwsze przez inspirowanie samorządów do tego typu działań. Po drugie, żeby samorządy, które wezmą w nim już udział, chciały potem same, już własnymi siłami, kontynuować te działania.

Konkurs, który zorganizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej, miał na celu pomoc dla gmin i powiatów, które podejmują wartościowe inicjatywy wspierające rodzinę, działania na rzecz reintegracji rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, służące wzmocnieniu roli i funkcji rodziny. Jednostki samorządu terytorialnego mogły składać projekty, których wartość nie przekraczała 75 tys. zł. Do konkursu przystąpiło 25 jednostek samorządu terytorialnego. Do dofinansowania wyłonionych zostało sześć.

Lubochnia będzie realizować projekt integrujący rodziny wielopokoleniowe.

– Za pomocą warsztatów artystycznych, kulinarnych, tanecznych chcemy łączyć rodziny, budować klimat dla rodzin wielopokoleniowych i zachęcić do wspólnego udziału w zajęciach babcie, mamy i dzieci – mówi wójt Lubochni Piotr Majchrowski.

Zgierz utworzy specjalistyczny Punkt Konsultacyjny Wspierania Rodziny.

- Będziemy działali w szkołach i innych placówkach, aby wspomóc dzieci i młodzież oraz rodziców – mówił wiceprezydent miasta Bohdan Bączak. – Jak już utworzymy ten punkt, nie poprzestaniemy na wykorzystaniu tych środków, ale będziemy chcieli, żeby funkcjonował już trwale.

A oto wszystkie projekty, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu Samorząd przyjazny rodzinie:

Gmina Sokolniki (powiat wieruszowski) - projekt „Stawiamy na rodzinę". Kwota przyznanej dotacji - 10.867 zł. Odbiorcami projektu będzie 8 rodzin z terenu gminy. W ramach działania planuje się warsztaty i konkursy, m.in.: napisanie bajki przez uczestników; warsztat, jak spędzić kreatywnie wolny czas; konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców i inne.

Gmina Lubochnia (powiat tomaszowski) - projekt „Rodzina siłą". Kwota przyznanej dotacji - 74.558 zł. Odbiorcami zadania będą mieszkańcy gminy Lubochnia, rodzice i dzieci również z rodzin wielodzietnych. Działania podejmowane w ramach projektu to warsztaty artystyczne, kulinarne, taneczno-fitnessowe dla ok. 30 osób. Będą też wyjazdy integracyjne i piknik z okazji zakończenia wakacji.

Gmina Sulejów (powiat piotrkowski) - projekt „Czas dla Rodziny – lokalny program wsparcia". Kwota przyznanej dotacji - 74.705 zł. Celem zadania jest integracja i wsparcie dla 20 dzieci i ich rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez: naukę, zabawę i specjalistyczną opiekę. Organizowane będą wyjazdy integracyjne, w tym kolonie, zajęcia zwiększające wiedzę, zajęcia plastyczne, a nawet pokaz zwierząt egzotycznych. Będą też warsztaty rodzicielskie prowadzone przez psychologa dla opiekunów w celu wzmocnienia kompetencji rodzicielskich.

Miasto Zgierz - projekt „Utworzenie Specjalistycznego Systemu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Zgierza". Kwota przyznanej dotacji - 74.900 zł. Utworzony zostanie Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny Wspierania Rodziny, w którym przyjmować będą specjaliści: terapeuta rodzinny, mediator, prawnik, terapeuta uzależnień, psycholog, logopeda, pedagog. Prowadzony będzie telefon zaufania. Przeszkolona zostanie kadra punktu.

Powiat Łowicki - projekt „Rodzina Razem. Powiat łowicki dla rodziny". Kwota przyznanej dotacji - 41.200 zł. Działania będą skierowane do dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej z zaburzeniami koncentracji uwagi, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami z pisaniem i czytaniem. Dla nich będą masaże terapeutyczne, hipoterapia, biofeedbeck, wyjazdy integracyjne.

Powiat Pajęczański - projekt „Samorząd dla rodziny". Kwota przyznanej dotacji - 19.600 zł. Celem zadania jest wspomaganie dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. W tym celu prowadzone będą cykliczne korepetycje z języka angielskiego i matematyki oraz wsparcie psychologiczne. Powiat opłaci dwóm osobom kursy prawa jazdy oraz zestawy komputerowe.

Wszystkie projekty powinny być zrealizowane do końca roku.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Zobacz zdjęcia: