wersja testowa serwisu

Skierniewice: Energetyka Cieplna z przerwą w dostawie energii

zawormFyZwmKjZlOE6tCTiHtf

Od 2 do 8 sierpnia Energetyka Cieplna będzie realizowała planowaną przerwę remontową. Z pracami związany jest brak dostaw energii cieplnej na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Planowana przerwa w dostawie ciepła jest spowodowana przebudową układu technologicznego ciepłowni, która wynika z prowadzonej inwestycji, jaką jest budowa wysokosprawnej kogeneracji. Realizowane przedsięwzięcie doprowadzi do utworzenia elektrociepłowni na bazie obecnie funkcjonującej instalacji. Kogeneracja zapewni oszczędność energii pierwotnej oraz znacząco zredukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Skierniewicka Energetyka Cieplna prowadzi obecnie szereg działań związanych z unowocześnianiem i rozwojem ekologicznego systemy ciepłowniczego. Nowe rozwiązania technologiczne oraz inwestycje w odnawialne źródła energii mają na celu zapewnić komfort, czystą energię i przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców Skierniewic.

– Cały czas staramy się realizować kolejne inwestycje, niektóre prace instalacyjne wymagają jednak przerw w dostawie energii cieplnej. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że wszystkie działania będą realizowane w optymalnym czasie – tłumaczy Mateusz Jarczyński prezes EC Skierniewice.

Spółka w ostatnich latach prężnie inwestuje. Dla przykładu w 2020 roku powstała instalacja odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin, których celem było dostosowanie ciepłowni do wymagań unijnych dyrektyw oraz zmiana ciepłowni na bardziej ekologiczne źródło dostaw ciepła.

źródło: UM Skierniewice