Trwają zapisy do biegu "Tropem Wilczym". Pakiety w Radomsku rozchodzą się błyskawicznie!

327898703_9142229039150582_5481435411936162043_n
UM Radomsko

Jak co roku Radomsko włączyło się do Ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym". Trasa tegorocznego biegu będzie wytyczona na terenie Parku Świętojańskiego w Radomsku. Imprezie towarzyszyć będzie wiele atrakcji. Szczegóły poniżej.

Rejestracja uczestników XI edycji biegu Tropem Wilczym wystartowała. Zgłoszenia przyjmowane są droga elektroniczną  na portalu: dostartu.pl. Z akcesem w imprezie nie ma co czekać, bo ze 150 miejsc już 102 są zarezerwowane! Zostało więc 48 pakietów.

Uczestnicy pokonają dystans 1963 metry. Jest to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. Bieg jest wydarzeniem upamiętniającym żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Bieg ma charakter rekreacyjny. Najważniejszy jest sam udział, a nie rywalizacja i czas, w jakim pokonamy trasę. Nie będzie prowadzony pomiar czasu.

Każdy z uczestników otrzyma bezpłatny pakiet startowy (m.in. koszulka). Biuro zawodów zostanie zorganizowane w Parku Solidarności w Radomsku (wejście od MDK) i będzie czynne w dniu zawodów w godz. 13.00 - 14.30. 

Pobranie numeru startowego oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje go do jego przestrzegania. W przypadku osób, które do dnia biegu nie ukończyły 18 roku życia, warunkiem uczestnictwa w biegu jest pisemna zgoda na udział w biegu podpisana przez rodziców lub opiekunów prawnych. Udział w biegu jest bezpłatny.

Organizatorem ogólnopolskiego wydarzenia jest Fundacja Wolność i Demokracja.