Uniejowski „Klemens” nowym pomnikiem przyrody

klemens
fot. UM Uniejów

Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, z dnia 18 marca 2024 r., Rada Miejska w Uniejowie podjęła uchwałę, według której wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) rosnący na Placu Dębów Katyńskich w Uniejowie (nr działki 1416) został ustanowiony pomnikiem przyrody. Drzewo o obwodzie pnia 365 cm na wysokości 130 cm otrzymało nazwę „Klemens".

Ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę przyrody ożywionej, charakteryzującej się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, edukacyjnymi, a także szczególnymi cechami osobniczymi (rozmiar).

Wiąz szypułkowy charakteryzuje się okazałymi rozmiarami, wyróżniającymi je spośród innych tworów przyrody. Ma ono szczególną wartość przyrodniczą, naukową. kulturową i krajobrazową. Jego wymiary przekraczają orientacyjne wymiary progowe, proponowane jako kryteria kwalifikacji drzew na pomniki przyrody.

Pomniki przyrody stanowią: pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzinnych lub obcych itp.


W podjętej uchwale mowa jest o możliwości wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających koronę oraz zabezpieczania ubytków i ran powierzchniowym pnia. Wprowadza ona zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; uszkadzania i zanieczyszczenia gleby, a także umieszczania tablic reklamowych.

Objęcie ochroną prawną zabezpieczy przed nierozważnym zniszczeniem cennego obiektu, którego rola jest szczególnie istotna w obliczu zmian klimatycznych. Uznanie za pomnik przyrody dopełni wyjątkowej roli historycznego miejsca, jakim jest Plac Dębów Katyńskich i będzie współgrało z rosnącymi pamiątkowymi dębami.

Opis charakterystycznych cech wiązu szypułkowego z atlasu moje drzewa:

Wiąz szypułkowy to wysokie i okazałe drzewo liściaste, łatwo rozpoznać nawet z daleka po jego bardzo charakterystycznych, deskowatych przyporach korzeniowych, występujących zwykle u podstawy pnia starych osobników. Dodatkowo pień jest często pokryty licznymi odroślami, a czasami wyrastają też na nim bulwowate narośla. Drzewo posiada wyraźnie asymetryczną nasadę blaszki liściowej. Owoce mają postać dojrzewających na wiosnę małych i płaskich, dyskowato oskrzydlonych orzeszków, zwisających na 1-2 cm, cienkich szypułkach (stąd nazwa).

Źródło: UM Uniejów