Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno

azbest2
Pixabay

Gmina Pajęczno otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Tego niebezpiecznego budulca będą się mogli pozbyć mieszkańcy z terenu Gminy Pajęczno.

Usuwanie azbestu z budynków jest ważnym procesem ze względu na zagrożenia zdrowotne związane z ekspozycją na jego wyjątkowo szkodliwe włókna. Azbest ze względu na swoje właściwości izolacyjne i wytrzymałość był latami powszechnie używany w przemyśle budowlanym i izolacyjnym, później w toku badań został uznany za substancję rakotwórczą i szkodliwą dla zdrowia ludzkiego. Dlatego tak ważne jest pozbywanie się go, w przypadku prywatnych domostw i budynków gospodarczych przede wszystkim z dachów 

- Inwestycja swoim zakresem obejmuje przygotowanie do transportu - zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości około 64,304 Mg, pochodzących z demontażu pokryć dachowych z 33 posesji z terenu Gminy Pajęczno - przekazują gminni urzędnicy.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi: 25 721,00 zł. Całkowity koszt zadania: 31 192,00 zł. Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl