wersja testowa serwisu

W Parznie powstanie wreszcie sala gimnastyczna!

1-17C2E446B-1E5B-C45B-2981-2DB938C78F4_20210709-064700_1
UG Kluki

Powstanie sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Parznie. 5 lipca, wójt Renata Kaczmarkiewicz podpisała umowę z wykonawcą zadania. Szkoła w Parznie, jako jedyna w gminie Kluki nie posiadała stosownej sali i zaplecza do zajęć wychowania fizycznego.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie zostanie dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Gminę Kleszczów w ramach „programu solidarnościowego", ponadto pieniądze będą pochodzić z środków Budżetu Państwa, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na 2021 rok oraz z własnych środków gminy. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2023 r.

Inwestycję zrealizuje firma AMB Budownictwo Krzysztof Prokop z Krasocina, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.