W Sieradzu przebudują chodniki. Będzie to kosztowało około 3 miliony złotych

Zrzut-ekranu-2023-03-30-o-12.08.14
fot. UM Sieradz

Urząd Miasta Sieradza przymierza się do inwestycji polegającej na przebudowie chodników. Wartość zadania szacowana jest na blisko 3 mln zł.

- Od wielu lat sukcesywnie, przy okazji inwestycji drogowych poprawiamy również stan chodników w Sieradzu. Teraz chcemy wykonać kolejny krok w kierunku modernizacji chodników - wyjaśnia Paweł Osiewała, prezydent miasta.

W planowany zakres inwestycji wchodzą chodniki przy ulicach: Piastowska 6 i 14, ul. Działkowa, ul. Konopnickiej, ul. Wyspiańskiego, ul. Grzesika i Piwnika, ul. Zagłoby, ul. Warneńczyka, ul. Stodolniana, Olendry Małe, ul. Lokajskiego, ul. Krasawna (odcinek od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Oksińskiego) oraz ul. Łokietka 1A.

Modernizacja ma polegać przede wszystkim na usunięciu starej nawierzchni z płyt betonowych i zastąpienie jej kostką. Wykonana zostanie również podbudowa, wymienione krawężniki

Miasto na wspomnianą modernizację chce pozyskać dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Źródło: UM Sieradz