Wieczór pamięci Romana Tomaszewskiego

DSC00330-Copy
fot. UM Zduńska Wola

Przyjaciele wspomnieli Romana Tomaszewskiego, zduńskowolskiego poetę i malarza który zmarł przed dziesięciu laty. Wydarzenie zorganizowano w Kawiarni Literackiej, a pojawili się członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele oraz współpracownicy.

Wieczór, podczas którego wspominano Romana Tomaszewskiego, zduńskowolskiego poetę i malarza oraz animatora kultury, zgromadził członków jego rodziny, przyjaciół i znajomych, którzy przypomnieli o jego życiu, dokonaniach i sytuacjach, w jakich go spotykali. Pomysłodawczynią i prowadzącą spotkanie w Kawiarni Literackiej była Anna Andrych.

Spotkanie wspominkowe odbyło się w Kawiarni Literackiej w piątek 17 listopada. Roman Tomaszewski zmarł 9 listopada 2013 roku po długiej chorobie. Miał 50 lat. Spoczął na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli.

Roman Tomaszewski urodził się w Zduńskiej Woli 7 sierpnia 1963. Ukończył studia socjologiczne I stopnia na Wydziale Ekonomiczo–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Był wieloletnim organizatorem wystaw, plenerów, spotkań z twórcami, wieczorów promujących książki poetyckie. Prawie przez 30 lat pracował jako instruktor w Domu Kultury „Lokator".

Był współzałożycielem Klubu Literackiego „Topola" w 1987 r. Wiceprezesem Stowarzyszenia Promocji Sztuki „Mrowisko" (1993-1994r). Pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Twórczej w Plenerze – „Felix". (1995-1999r) Organizacja współpracowała ze Stowarzyszeniem Na rzecz Osób Niepełnosprawnych organizując konkursy plastyczne w plenerze.

W roku 1998 założył i prowadził do 2008r. interdyscyplinarny Klub Twórczej Pracy „Bez Aureoli" w Domu Kultury „Lokator", organizował i jurorował w konkursach „Jestem, czuję, myślę", „ O laur Topoli", Przewodniczący Jury w konkursie poezji im. Jana Zdziewojskiego w Łasku. Pomysłodawca i prowadzący Zduńskowolski Parnas Literacki w ramach Klubu Literackiego Topola przy MDK w Zduńskiej Woli.

Roman Tomaszewski był członkiem Związku Literatów Polskich oddział Warszawski. Odznaczony przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony działacz Kultury" (1997r). Współpracował jako dziennikarz z redakcjami prasy lokalnej i regionalnej: Życie Zduńskiej Woli, Goniec, Nad Wartą, Raport, Echo, Siódma Prowincja, Informator Lokator. Drukował wiersze w prasie w: Tyglu kultury, Krzywym Kole Literatury, Gazecie Wyborczej, Gazecie Kulturalnej, Siódmej Prowincji. Redaktor tomów poetyckich wydawanych przez Klub Twórczej Pracy „Bez Aureoli". Klub Literacki „Topola".

Był też autorem opracowań graficznych i ilustracji książek poetyckich, plakacistą, fotografikiem, rzeźbiarzem, metaloplastykiem, szlifierzem kamieni szlachetnych.

W roku 2008 za działalność kulturotwórczą i promocję powiatu otrzymał medal „Zasłużony dla Powiatu Zduńskowolskiego". W 2013 roku otrzymał Medal „Zasłużony dla Miasta Zduńska Wola".

Źródło: UM Zduńska Wola